16. května 2024
Kategorie: Tipy a PR

Dell Průzkum: Nejistota českých firem o budoucnosti, vliv umělé inteligence stále roste

Skoro polovina (46 %) českých firem je nejistá ohledně toho, jak bude vypadat jejich obor v následujících třech až pěti letech. Na druhou stranu, 71 % z nich věří, že umělá inteligence (AI) a generativní umělá inteligence (GenAI) budou hrát klíčovou roli v jejich budoucnosti. Tyto výsledky přinesl průzkum Innovation Catalyst Research od společnosti Dell Technologies, kde se zúčastnili zástupci firem s rozhodovací pravomocí v oblasti IT (ITDM).

Navzdory optimistickým očekáváním ohledně AI a GenAI, nejsou všechny firmy na tento trend připraveny. V českém kontextu 86 % respondentů hodnotí pozici své firmy vůči konkurenci jako dobré a strategii jako kvalitní, avšak 83 % z nich má pocit, že zaostávají. Mezi hlavní výzvy, které uvádějí při prosazování inovací, patří nedostatek potřebných nástrojů a technologií (38 %), strach ze změny (35 %) a nedostatek znalostí (35 %).

Přechod GenAI od teorie k praxi

České firmy vidí v GenAI značný potenciál pro zlepšení kybernetické bezpečnosti (42 %), zvýšení produktivity (36 %) a posílení konkurenceschopnosti (35 %). Avšak 64 % respondentů má obavy, že GenAI přinese nové problémy s bezpečností a ochranou soukromí, a 74 % se obává o cennost svých dat a duševního vlastnictví, pokud by byla vložena do GenAI nástrojů s možným přístupem třetích stran.

Firmy čelí praktickým problémům při přechodu od nápadu k reálnému využití GenAI, přičemž 64 % respondentů uvedlo, že již zahájili její implementaci. Zároveň roste zájem o pochopení rizik spojených s GenAI a o to, kdo za ně nese odpovědnost. 78 % respondentů se shoduje, že za jakoukoli poruchu nebo nežádoucí chování umělé inteligence by měla nést odpovědnost organizace, nikoli stroj, uživatel nebo veřejnost.

Umělá inteligence je vhodná pro automatizaci rutinních činností. Nejde o to nahradit lidskou činnost, ale usnadnit práci na stereotypních úkolech, což nám umožní se věnovat tomu, co nás skutečně naplňuje a zvládnout více práce za kratší čas. České firmy pomalu začínají chápat a využívat AI a GenAI na svých datech a s pomocí vlastních modelů. Klíčové jsou pro ně ale i technologie a zařízení s dostatečným výkonem,“ uvedl Petr Zajíček, Client Solution Field Product Manager ze společnosti Dell Technologies.

Kybernetická bezpečnost jako trvalý problém

Kybernetická bezpečnost zůstává klíčovou výzvou pro firmy. V posledních 12 měsících zažilo 91 % českých respondentů kybernetický útok. Většina (93 %) využívá strategii Zero Trust a 79 % má připravený plán reakce na incidenty pro zotavení z kybernetického útoku nebo úniku dat.

Mezi nejčastější problémy patří phishing, malware a úniky dat. Phishing je obzvláště závažný problém, protože svědčí o roli zaměstnanců v bezpečnosti. 68 % respondentů se domnívá, že někteří zaměstnanci obcházejí bezpečnostní pokyny, protože snižují jejich efektivitu a produktivitu, a 70 % označuje vnitřní hrozby za velký problém. To naznačuje, že je potřeba se zaměřit na školení zaměstnanců, protože představují první obrannou linii.

Moderní infrastruktura jako klíč k úspěchu

Výzkum ukazuje, že moderní datová infrastruktura je klíčová pro rozvoj technologií jako GenAI a rostoucí objemy dat. Investice do moderní škálovatelné infrastruktury jsou považovány za nejdůležitější oblast, kde podniky potřebují zlepšení pro urychlení inovací. 74 % IT decision makerů uvádí, že kvůli předpokládaným problémům při implementaci GenAI preferují lokální nebo hybridní model.

Důležitým aspektem inovací je také schopnost sdílet data v rámci celého podniku. Pouze třetina respondentů uvádí, že dnes dokáže získávat z dat poznatky v reálném čase a podporovat tak inovační úsilí. Nicméně, 83 % dotázaných věří, že data jsou tím, co je odlišuje od konkurence, a že strategie GenAI musí zahrnovat jejich využití a ochranu. Více než třetina respondentů (39 %) očekává, že většina jejich dat bude v příštích pěti letech pocházet z edge prostředí.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: