29. ledna 2022
Kategorie: Tipy a PR

Zaměstnancům se zpět do kanceláří moc nechce. Jak je nalákat zpět a kolik to firmy může stát?

Hybridní model práce kombinující home office s prací v kanceláři se stal během pandemie realitou mnoha firem. Je navíc zjevné, že návrat k původnímu nastavení se konat nebude. Kromě toho se objevuje řada průzkumů, které potvrzují, že zaměstnancům se zpět do kanceláří nechce. Vyvstává tedy otázka, jak kanceláře upravit stávajícím potřebám a jak je udělat atraktivnější pro zaměstnance, kteří si na home office zvykli?

Průběh pandemie ukazuje, že koncept home office, který velká většina firem využívá, s sebou nese i stinné stránky. Z nedávného průzkumu například vyplynulo, že sdílený prostor s kolegy má nezastupitelné místo ve firemní kultuře a jeho absence má neblahý vliv na týmovou spolupráci. Jak ale zaměstnance navyklé na práci z domova do kanceláří nalákat? Tímto i dalšími úkoly spojenými s efektivním využitím kancelářských prostor se každodenně zabývá interiérové studio Hezkey.

Komfort a pracovní podmínky

„Snížit rizika vyplývající z aktuálních změn, zvýšit motivaci a výkon zaměstnanců, respektive celkově pozvednout úroveň firemní kultury, to jsou zadání, která řešíme společně s našimi klienty každý den,“ říká Pavel Mrázek, zakladatel studia Hezkey a dodává: „V současné době je až 75 % našich kancelářských zakázek zaměřeno na větší flexibilitu. Kromě přetváření pevných pracovních míst na floatingová, se zaměřujeme i na úpravu pracovních a relaxačních zón za pomoci flexibilních dělících prvků.”

Právě členění prostoru je pro zaměstnance klíčové. „Zvyšujeme atraktivnost pracovního prostředí tím, že mu dáváme řád a funkčnost pro různé činnosti. Vznikají diskrétní zóny na telefonování nebo důležitá jednání ale i zákoutí a chill-out zóny, kde se lidé mohou setkávat a pobavit se. Dbáme na to, aby se zaměstnanci při různých aktivitách nerušili. Účelu konkrétního místa odpovídají i využité materiály. Například tam, kde má být větší klid, instalujeme akustické podhledy nebo panely pohlcující hluk,“ říká Mrázek.

Cílem ale není kancelářské prostory pouze zatraktivnit: „Vytvoření příjemných podmínek pro práci má dopad nejen na větší komfort zaměstnanců, ale i na jejich efektivitu a schopnost soustředěně a kolaborativně pracovat,“ prozrazuje Mrázek.

Flexibilní kancelář = nákladová efektivnost

Flexibilita kanceláří navržených a realizovaných studiem Hezkey neznamená pouze zvýšení komfortu pro zaměstnance a zlepšení jejich pracovních podmínek. „Umíme dosáhnout navýšení pracovních kapacit až o 50 %. Daří se nám to prostřednictvím změny dispozic interiéru a například také zaváděním tzv. floatingových míst. Tato místa pak sdílí více zaměstnanců, ovšem nikoliv naráz, ale podle časového harmonogramu, který zohledňuje kombinování práce v kanceláři a home office. Výsledkem jsou vzdušné kanceláře, ve kterých boříme mýtus, že pro příjemné a efektivní pracovní prostředí je nutné, aby každý zaměstnanec měl své stálé místo a velký kancelářský stůl,“ vysvětluje metody studia Hezkey Pavel Mrázek a dodává: „Díky modernímu přístupu a zkušenostem dokážeme klientovi zvětšit potenciál pro rostoucí tým nebo naopak ušetřit prostor. Ten může v případě potřeby podnajmout, a významně tím snížit své režijní náklady.“

Služby studia Hezkey využívají i firmy, které potřebují maximálně zefektivnit využití svých kancelářských prostor i stávajícího vybavení.  Týká se to například populárního online srovnávače Heureka, který vlivem stále rostoucího počtu zaměstnanců potřeboval zajistit komfortní zázemí pro 270 lidí sedících v kancelářích v Praze a Liberci. „Během posledního roku jsme v Česku přivítali 89 nových zaměstnanců a potřebovali jsme zajistit efektivnější využívání prostorů. Už před pandemií jsme home office podporovali a přesun do práce v onlinu nám nečinil žádný problém. Přesto je pro nás potkávání stále důležité a jedna z podmínek byla umožnit Heurečanům se pohodlně potkávat i osobně,“ vysvětluje Martina Chloupková, šéfka HR oddělení v celé skupině Heureka Group, a pokračuje: „Kladli jsme důraz na poměr cena a výkon a jsme rádi, že se studiu Hezkey podařilo využit jak stávající vybavení, tak navrhnout to nové, aby bylo v případě potřeby přenositelné.“

Kolik může flexibilní kancelář stát?

Zatraktivnění interiéru, jeho moderní členění na pracovní, diskrétní a relaxační zóny nebo zavedení floatingových míst. Tyto zásahy ocení především firmy, které potřebují flexibilní zázemí. Takové, jež bude možné rychle přizpůsobit aktuálním potřebám, vytíženosti firmy i velikosti jejího pracovního týmu. Kolik ale takové úpravy stojí? „Máme zkušenosti s více než stovkou větších či menších projektů. Každý je specifický, ale přerod na flexibilní kancelář vyžaduje řádově investice 10 000 korun na metr čtvereční. Tato cena zahrnuje práci celého týmu lidí včetně architekta a projektového manažera, potřebné materiály i vybavení a veškeré přípravné i realizační práce,“ prozrazuje Pavel Mrázek.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: