05. dubna 2021
Kategorie: Byznys

Budoucnost energetického byznysu? Biopaliva a udržitelnost

Koncept biopaliv nabízí světu cestu, jak překonat energetickou závislost na fosilních palivech. Všichni totiž dobře víme, že zásoby těchto zdrojů energie jsou omezené a pořád se ztenčují. A chceme-li myslet i na budoucí generace, musíme již nyní začít využívat i jiné zdroje. I když naděje byly velké, prozatím jsou stále biopaliva jen okrajovou záležitostí.

Zklamání

Hodně se věřilo tzv. biopalivům první generace, mezi které patří třeba bionafta, bioplyn, bioalkohol a syntetické plyny vytvořené ze škrobů, cukrů, živočišných tuků nebo rostlinných olejů. Využívání těchto způsobů se však dostává do přímého rozporu se zemědělstvím a pěstování velkých lánů řepky má také další negativní dopad na životní prostředí. Některé motory navíc při spalování biopaliv nefungují zcela optimálně – mají nižší výkon a může dojít i k poškození motoru. Od tohoto způsobu se tedy pomalu začíná upouštět a hledají se jiné možnosti.

Odpad, který není

Jistým řešením nastalé situace by mohla být biopaliva generace druhé, jenže ani ta nejsou zcela bez komplikací. Od svých předchůdců se tento typ paliv liší zejména tím, že vstupní suroviny používané k jejich výrobě nejsou obecně potravinářské plodiny. K výrobě pohonných hmot se používají zejména nevyužitelné zbytky z dřevozpracujícího průmyslu, ze zemědělství, z farmaření nebo komunální organický odpad. Jenže zde docházíme k tomu, že dané hmoty není zrovna nadbytek, protože se již dlouhé roky usiluje o maximální recyklaci těchto produktů. K tomu přidejte i složité technologie, které jsou pro tento proces nezbytné a je jasné, že tato cesta rozhodně není snadná.

Naděje v podobě řas

Nadějí pro budoucí generace snad mohou být biopaliva třetí generace. Poměrně silným kandidátem v této oblasti jsou řasy. S pomocí rybníků, uzavřených systémů nebo fotobioreaktorů je možné je pěstovat všude, dokonce prý i v odpadních vodách. I to s sebou však přináší řadu otazníků – jde zejména o enormní spotřebu vody a nutnost hnojení fosforem a dusíkem, a to v nemalých dávkách. V oblasti energetiky tedy stále panuje řada otazníků – a tím i možností přijít s inovativním postupem.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: