05. června 2021
Kategorie: Tipy a PR

Typy a formy výkazu práce

Výkaz práce. Dvě slova a mnoho podob. Žádný zákon totiž nestanovuje jeho přesnou podobu či formu. Je to zejména proto, že existuje příliš široké spektrum různých povolání, a prakticky není možné vymyslet jeden univerzální výkaz. V dnešním článku se tak podíváme na nejčastější varianty a způsoby, jak výkaz práce zpracovávat.

Příklad první: Evidence docházky

Evidence docházky zaznamenává vaše příchody do práce a odchody z ní. Docházka bývá většinou o něco delší, než je stanovená pracovní doba, protože zaměstnanci přichází do práce o několik minut dříve a končí o něco později. Ve výkazu většinou najdeme den a čas, kdy byl zaměstnanec na pracovišti, čerpání dovolené nebo například návštěvu lékaře.

Příklad druhý: Výkaz práce na jednotlivých zakázkách

Výkaz práce na zakázkách je ideální, pokud máte v týmu kolegy, kteří pracují na jednotlivých obchodních případech. Z těchto výkazů lze vyčíst, kolik času jste v týmu klientům věnovali. Díky tomu zjistíte kompletní náklady na konkrétní obchodní případ či zakázku.

Příklad třetí: Výkaz práce pro klienta

Pokud pracujete jako projektový manažer nebo svou práci fakturujete klientovi, použijte výkaz práce, kde budou hodiny přiřazené k jednotlivým činnostem. Činnosti, které budou ve výkazu práce, by měly odpovídat projektovému plánu. Působí mnohem lépe, když budete mít například u položky „sociální sítě“ vyjmenované jednotlivé příspěvky s jejich daty, než když pouze předáte fakturu s počtem hodin.

Formy výkazu práce

Opět není zákonem stanoveno, jakou formu by měl výkaz práce mít. Výkaz práce se však většinou používá pro výpočet mezd, měl by tak obsahovat informaci o odpracovaných dnech, nemocenské a čerpání dovolené.

V menších firmách se tak můžete setkat s výkazem zpracovaným v tabulkovém editoru, který zaměstnanci ručně vyplňují. Další variantou je samostatný program na evidenci docházky, který bývá často propojen se snímačem na vstupní karty. Informace o příchodech a odchodech zaměstnanců se propisují do elektronického výkazu práce. Oba zmíněné způsoby jsou naprosto v pořádku, ale nepřináší zásadní informaci, kterou je efektivita práce zaměstnanců.

Proto stále více firem přechází na výkazy práce v CRM systémech. CRM systémy totiž umožňují měření času stráveného na konkrétních úkolech. Tyto časové úseky se pak propisují do měsíčního výkazu práce. Management má díky takovému výkazu práce klíčové informace o tom, jak zaměstnanec tráví pracovní dobu mezi svým příchodem a odchodem. Získaná data může management zohlednit při posouzení celkového výnosu za jednu realizovanou zakázku nebo k tomu, aby zjistil, jak se firmě konkrétní zaměstnanec „vyplatí“. Hodně CRM systémů navíc nabízí na docházku mobilní aplikaci, takže je lze používat, i když má firma zaměstnance v terénu.

Pokud ještě nemáte CRM systém, vyzkoušejte si zdarma Lamael. Výkazy práce se v něm tvoří automaticky z dokončených úkolů, u kterých funguje time-tracking. Navíc pokud pracujete sami na sebe, můžete si nastavit automatickou fakturaci zákazníkovi na konci každého měsíce. Ušetřený čas tak můžete věnovat dalším úkolům nebo zkrátka tomu, co vás opravdu baví.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: