02. června 2020
Kategorie: Tipy a PR

Služby fyzické ostrahy jsou variabilní a přizpůsobí se vaší firmě

Využívání služby fyzické ostrahy dnes už nepředstavuje pouhé střežení vrátnic nebo prostor v obchodech. S tím, jak se vyvíjejí technologie a požadavky firem, rozvíjí se i fyzická ostraha tak, aby poskytovala nejen služby na míru, ale aby dokázala držet krok s moderními technologiemi, které se využívají ke střežení objektů.

Ostraha bývá součástí komplexního zabezpečení firem a bezpečnostní agentury poskytují tuto službu v součinnosti s další nabídkou, jako je poskytnutí recepčních, nainstalování bezpečnostních systémů nebo zajištění úklidových služeb. V portfoliu bezpečnostní agentury TOP security naleznete služby fyzické ostrahy pro rozmanité typy objektů, podle kterých je ostraha šitá na míru. Více o nabídce služeb společnosti a možnosti ostrahy se dozvíte na stránkách společnosti zde.

Typ ostrahy se odvíjí od typu budovy

Pracovníci fyzické ostrahy jsou školeni v rámci této profese, ale před zahájením zakázky se seznamují i s požadavky, které vycházejí z charakteru budovy a souvisejících opatření, která jsou nutná k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců, klientů i majetku daného klienta. Proto se každá zakázka může odvíjet různým směrem.

Ostraha průmyslových objektů

Průmyslové objekty jsou jedním z nejčastějších typů objektů, kde se využívá profesionální fyzická ostraha. Často se jedná a rozsáhlé areály, kde se pohybuje velké množství zaměstnanců, nachází se zde řada strojů a dochází k pohybu velkého množství zboží.

Pro tyto specifické objekty se využívá ostraha, která hlídá nejen bezpečnost v areálu, ale například kontroluje vstupující a odcházející osoby, vjíždějící a odjíždějící automobily i jejich náklady, provádí obsluhu elektronických zabezpečovacích systémů a kamer a vykonává pravidelné obchůzky. Ve výrobních halách a provozovnách je také nutné čelit rozkrádání majetku společnosti, proto mohou být zaměstnanci kontrolování bezpečnostními rámy a skenery.

Zabezpečení administrativních budov

Kancelářské budovy představují místa s vysokou koncentrací lidí, často z několika různých firem, a proto je nutné kontrolovat především vstup osob do objektů. Fyzická ostraha může v administrativních budovách obsluhovat přístupové systémy, spravovat kamerové systémy a provádět obchůzky s cílem odhalit rizikové jednání. Dobře vyškolení strážní jsou připraveni zamezit vyhroceným situacím a předcházet konfliktům.

Bezpečná logistická centra

V případě logistických center se fyzická ostraha setkává s vysokou frekvencí pohybu nákladních automobilů, které převážejí rozmanité zboží a manipulují s ním v rozsáhlých skladech. Strážní se zde specializují na kontroly nákladů a evidenci projíždějících automobilů. Bezpečnostní obchůzky a kontrola kamerového systému je pak v těchto areálech nutností.

Ochrana staveb

Zajištění bezpečnosti na stavbách má dvě důležité roviny. První z nich představuje kontrolu osob pohybujících se po stavbě tak, aby na toto rizikové pracoviště nevstupovaly nepovolané osoby, kterým by mohlo hrozit zranění. Pomoci mohou bezpečnostní turnikety a služba na vrátnici. Druhou rovinu představuje ostraha stavební techniky, zejména v době, kdy se po stavbě nepohybují zaměstnanci a mohlo by dojít k jejímu odcizení.

Náš tip: Fyzická ostraha se psem budí respekt. Více v tomto článku.

Služby pro hotely a ubytovací zařízení

U ubytovacích zařízení se zpravidla služba fyzické ostrahy prolíná se zajištěním recepčních služeb. Recepční proto ovládají nejen komunikaci s hosty a klasické recepční činnosti, ale postarají se i o kontrolu kamerových systémů v hotelu nebo mohou ovládat práci s elektronickými zabezpečovacími systémy. K dispozici mohou mít praktické SOS tlačítko napojené na PCO (pult centrální ostrahy) nebo na záchranné složky.

Střežení památkových objektů

Historicky cenné budovy, památkové objekty a s nimi spojené areály se mohou stát cílem vandalů a zlodějů cenností. Fyzická ostraha je zde především proto, aby podobným činům zamezila nejen v době, kdy se po objektech pohybují návštěvníci a zaměstnanci, ale také v době, kdy jsou objekty prázdné. Samozřejmostí je ostraha interiérů a exteriérů pomocí bezpečnostních kamer a zajištění ostrahy během akcí, vernisáží, výstav a podobných veřejných událostí.

Ostraha maloobchodních prodejen

Monitoring zákazníků patří k hlavním úkolům fyzické ostrahy v prodejnách. Strážní jsou školeni na rozpoznání škodlivého jednání a vytipování osob s podezřelým chováním. Ostraha může být přítomna přímo na prodejně, ale vše může sledovat i prostřednictvím kamerového systému.

Budovy veřejné správy a nemocnice pod bedlivým dohledem

Zejména v posledních měsících se dbá na zvýšení bezpečnostních opatření v nemocnicích a budovách veřejné správy. Nejen fyzické útoky, ale také útoky hackerů a vyšší bezpečnostní a hygienická opatření související s pandemií koronaviru jsou spjaté s nutností většího využití služeb ostrahy i bezpečnostních systémů. Pracovníci ostrahy mohou vypomáhat s organizací a informováním návštěvníků těchto objektů a tím pomoci ostatnímu personálu soustředit se na činnosti spjaté s jejich povoláním.

Bezpečnost škol a vzdělávacích institucí

Bezpečnost dětí ve školských zařízeních je dlouhodobou otázkou. Stále se zvyšující bezpečnostní opatření jsou spjaty s využitím ostrahy u vstupů do škol. Fyzická ostraha se zde modifikuje do práce s přístupovými systémy, video zvonky a podobnými zařízeními umožňujícími vstup do budov jen povolaným osobám a žákům.

Fyzická ostraha sportovních a společenských akcí

Během společenských a sportovních akcí je nutné zajistit bezpečnost návštěvníků, vystupujících osobností, sportovců, organizátorů i veškerého majetku. Fyzická ostraha zde sehrává více rolí – nejen, že organizuje vstup na danou akci, kontroluje vstupenky, vnášení zbraní, alkoholu nebo drog, ale dbá také na průběh celé události, poskytuje informace, střeží VIP zóny a spolupracuje se záchrannými a hasičskými složkami.

Věděli jste, že v ostraze lze využít i robotů? Že, ne? Tak potom si nenechte ujít náš článek Využití robotů v moderní ostraze

Fyzickou ostrahu vybírejte pečlivě

V případě, že přemýšlíte nad využitím fyzické ostrahy ve své firmě, nebojte se oslovit bezpečnostní agenturu, která vám vyjde vstříc, projde s vámi vaše požadavky, provede analýzu objektu nebo plán akce a navrhne vám ideální řešení, které poskytne maximální výši zabezpečení v souladu s adekvátní cenovou kalkulací.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: