26. března 2021
Kategorie: Tipy a PR

Jak se chránit před koronavirem v prostředí kanceláře?

Pamatujete si na jaro loňského roku, kdy proběhla tzv. první vlna pandemie koronaviru? V souvislosti s ochranou před neviditelným nepřítelem skokově vzrostla popularita home office. Z kanceláří se domů dočasně přestěhovali všichni zaměstnanci, kterým povaha jejich práce takový přesun umožňovala.

Nyní, zhoršující se situaci navzdory, počet lidí pracujících z domova klesá. Důvodů je vícero a v tomto článku je rozebírat nebudeme. Zaměříme se na praktická doporučení vedoucí k minimalizaci rizika nákazy.

Co mohou v rámci prevence udělat zaměstnanci?

Důsledný a především pravidelný úklid kanceláří je úkol pro zaměstnavatele, respektive pro profesionální firmu, jejíž služby využije. Na zaměstnancích je, aby dodržovali základní hygienická pravidla – často si myli a dezinfikovali ruce, nepodceňovali bezpečnou vzdálenost a v momentě, kdy nesedí u svého stolu, dostatečně daleko od spolupracovníků, si zakrývali ústa a nos rouškou nebo respirátorem. Zaměstnanci, kteří bezpečnou vzdálenost dodržet nemohou (povaha jejich práce jim to neumožňuje), by neměli váhat s nošením gumových rukavic.

Zaměstnanci by s sebou měli nosit minimálně jednu náhradní roušku, kterou si v průběhu pracovní doby čistýma rukama vymění. Aby ochranné prostředky efektivně chránily ostatní, musí po uplynutí výrobcem doporučené doby vyměnit. V rámci osmihodinové směny jsou dostačující dvě jednorázové ústenky.

Dezinfekce pracoviště je základem úspěchu

Jak již zaznělo výše, pravidelný úklid kanceláří je v současnosti mnohem důležitější než v minulosti. Měl by zahrnovat dezinfekci všech předmětů, s nimiž zaměstnanci přicházejí do styku, v rámci kanceláře tedy především klávesnici a další technické vybavení. Předměty mohou průběžně dezinfikovat i samotní zaměstnanci, například pomocí dezinfekčních ubrousků.

Stejně důležitá je také dezinfekce povrchů ve společných prostorách – například kliky, madla u skříněk, příslušenství v kuchyni a toalety. S ohledem na dodržení nejvyššího hygienického standardu je vhodné kontaktovat spolehlivou úklidovou firmu, která čištění vykoná svědomitě.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: