01. března 2024
Kategorie: Tipy a PR

Ceny potravin v Česku klesají, zatímco v okolních zemích rostou

Česká republika se v lednu 2024 stala výjimkou v Evropě, jelikož ceny potravin zde klesly o 4,8 procenta. V porovnání s tím ceny potravin ve všech sousedních státech vzrostly. Tento trend by dle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka mohl pokračovat i v následujících měsících.

Pokles cen zemědělských výrobců

Hlavním faktorem snižování cen potravin je pokles cen zemědělských výrobců, který v lednu 2024 dosáhl 19,8 procenta meziročně. V rostlinné výrobě ceny klesly dokonce o 25,3 procenta, a to zejména u olejnin a obilovin. V živočišné výrobě se ceny snížily o 12,9 procenta, s nejvýraznějším poklesem u vajec a mléka.

Klesající ceny i v průmyslu

Kromě zemědělství klesly v lednu 2024 meziročně i ceny průmyslových výrobců, a to o 1,8 procenta. Naposledy k takovému poklesu došlo v listopadu 2020. Snížení cen se týká především základních kovů, potravinářských výrobků, chemických látek, dřeva a papíru.

Vývoj cen potravin v Evropské Unii

Stavebnictví: mírný růst cen

Jedinou oblastí, kde ceny v lednu 2024 vzrostly, je stavebnictví. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 2,0 procenta, zatímco ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví mírně klesly o 1,1 procenta. Očekává se, že postupné snižování úrokových sazeb povede k většímu zájmu o hypoteční úvěry a pomůže oživit českou stavební sféru.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: