zákony

Jaké jsou hlavní změny v zákoníku práce?

28. října 2023

Od začátku října přinesla novela zákoníku práce významné změny týkající se dohod mimo pracovní poměr a pracovních podmínek. Zaměstnavatelé jsou nyní povinni rozvrhnout pracovní dobu pro dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) nejpozději tři

Nový zákon o Whistleblowingu: Ochrana oznamovatelů a vysoké pokuty pro

27. září 2023

Oznamování protiprávního jednání a ochrana whistleblowerů získaly v České republice nový rámec. Zákon o ochraně oznamovatelů, který vstoupil v platnost prvního srpna, přináší důležitá opatření pro usnadnění ohlašování neetických praktik na pracovišti a zajištění větší transparentnosti v organizacích. V