28. října 2023
Kategorie: Zajímavosti

Jaké jsou hlavní změny v zákoníku práce?

Od začátku října přinesla novela zákoníku práce významné změny týkající se dohod mimo pracovní poměr a pracovních podmínek. Zaměstnavatelé jsou nyní povinni rozvrhnout pracovní dobu pro dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) nejpozději tři dny před začátkem období, na které je doba rozvrhována. Zaměstnanci, kteří pracovali u zaměstnavatele nejméně 180 dní během předchozích 12 měsíců, mají právo požádat o přechod na pracovní poměr.

Home office a paušální náhrada výdajů

Práce na home office je nyní možná pouze na základě písemné dohody, která může být ukončena dohodou nebo jednostrannou výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou. Zaměstnavatelé mají povinnost odpovědět na žádosti o home office do jednoho měsíce od obdržení. Navíc novela umožňuje zaměstnavatelům poskytnout zaměstnancům paušální náhradu za práci z domova místo proplácení skutečných nákladů.

Změny u rodičů

Rodiče jsou nově povinni písemně požádat o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dní před jejím nástupem, přičemž žádost musí obsahovat dobu trvání. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let mohou požádat o kratší pracovní dobu nebo úpravu pracovní doby, a zaměstnavatel je povinen písemně odůvodnit odmítnutí žádosti.

Písemná ujednání a nepřetržitý denní odpočinek

Dohody na dobu určitou a kratší pracovní dobu musí být nově sjednány písemně. Nepřetržitý odpočinek mezi směnami byl nahrazen nepřetržitým denním odpočinkem o délce 11 hodin. Důraz je kladen na to, aby zaměstnanci skutečně odpočívali a ne pouze odpočinek plánovali.

Doručování písemností

Elektronické doručování, včetně datové schránky, nyní dosahuje úrovně osobního doručení na pracovišti. Písemnost je považována za doručenou v den, kdy zaměstnanec potvrdí převzetí datovou zprávou. V případě nepotvrzení se považuje za doručenou 15. dnem od dodání, přičemž zaměstnavatel je povinen prokázat doručení.

Novela zákoníku práce přináší důležité změny, které ovlivní pracovní vztahy a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Změny se týkají nejen pracovních podmínek, ale také dohod mimo pracovní poměr a práce na home office. Je důležité, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci byli seznámeni s těmito novými pravidly a dodržovali je v každodenní praxi.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: