22. února 2021
Kategorie: Tipy a PR

Jaké parametry jsou důležité při výběru měniče DC-DC

Měnič napětí je součástka, kterou lze nalézt v jednoduchých i složitých elektronických zařízeních. Jejích hlavním účelem je napájení konkrétního systému, obvodu nebo jeho větvě takovým typem a hodnotou napětí, která je pro něj vhodná, tedy která zajistí jeho optimální a bezpečné fungování. Měniče napětí mohou být použity buď k transformaci mezi napětím stejnosměrným a střídavým, nebo k převodu napětí stejného typu do menší či větší výstupní hodnoty.

Pokud je potřeba na vstupu obvodu dosáhnout pouze zvýšení či snížení jmenovitého stejnosměrného napětí přicházejícího ze zdroje, používají se DC DC měniče. Tyto součástky se obvykle instalují do většiny spotřebičů, které jsou napájeny z baterie nebo navazují na větev, která již ze síťového střídavého napětí na stejnosměrné transformována.

Parametry měničů DC-DC

Specifické parametry, které definují, jaký typ DC-DC měniče je pro konkrétní aplikaci potřeba, zahrnují následující:

  • rozměry
  • vstupní napětí
  • výstupní napětí
  • teplota prostředí a stupeň krytí
  • výstupní proud

Rozměry měniče

Základním parametrem, který určuje použitelnost DC-DC měniče v konkrétním zařízení, jsou jeho rozměry. Součástka má obvykle pravidelný tvar kvádru s vyvedenými konektory. Rozměry měniče korelují s kategorií výkonových parametrů a standardně také se vstupním napětím.

Vstupní a výstupní napětí

Nejdůležitějšími parametry u DC-DC měniče jsou vstupní a výstupní napětí, které určují převodový poměr, který mže být jak kladný, tak záporný, jelikož změna napětí slouží k zajištění optimálního a stabilního stejnosměrného napětí. Napětí v napájeném obvodu pak může být větší nebo menší podle instalovaných součástek. Výběr vhodného měniče tak primárně vychází z hodnoty stejnosměrného napětí, které je na danou větev obvodu přiváděno a z návrhové hodnoty napětí obvodu.

Výstupní proud

Při instalaci do elektrického obvodu je potřeba kromě výstupného napětí uvažovat také výstupný proud, který je možné po převodu napětí dosáhnout. Stejně jako výstupní napětí i výstupní proud je návrhovou a popisnou charakteristikou obvodu.

Teplota prostředí a stupeň krytí

Obdobně jako u ostatních typů součástek, i u měničů je při navrhování potřeba počítat s podmínkami prostoru. Krytí i součástka jsou běžně navrhovány na daný teplotní rozsah, který je ovlivňovaný především zahříváním samotného zařízení. Teplotní rozsahy většiny měničů jsou ovšem tak široké, že jejich aplikace nevyžaduje speciální výběr, nemá-li být zařízení používáno v mrazu. Krytí chrání měnič před vlhkostí a prašností okolního prostředí. Standardně bývá krytí utěsněno v případě, že se měnič používá uzavřený v zařízení nebo v náročnějších prostředích. Obvykle měniče bývají zakrytovány standardizovanými pouzdry.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: