04. května 2023
Kategorie: Tipy a PR

Jak dostat firemní akce do daňových výdajů?

Firemní akce a teambuildingy se staly běžnou součástí života firem. Kromě posílení mezilidských vztahů se společnosti musí vypořádat i s otázkou daňové uznatelnosti souvisejících nákladů. O tom, zda budou takové výdaje daňově uznatelné může ve sporných případech rozhodnout i výslech zaměstnance.

Daňové předpisy mluví o tom, že daňově uznatelné jsou takové náklady, které slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Vodítkem při posuzování nákladů na teambuilding nebo jinou firemní akci jsou tedy aktivity zaměstnanců a jejich účel v rámci programu organizovaného zaměstnavatelem.

„Nejde o černobílou situaci. Argumentace a důkazy jsou klíčovými prvky při posuzování daňové uznatelnosti takových nákladů. Pokud si účetní není jistá, vždy je dobré poradit se s odborníkem. Náklady na ubytování a cestu na firemní akci lze obecně považovat za daňově uznatelné, pokud událost jako celek směřuje ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci. Naopak náklady na občerstvení, jako je jídlo a pití, nelze obecně považovat za daňově uznatelné. Jde o náklady, které jsou zákonem výslovně vyloučeny jako daňově neuznatelné. Mnohdy se v praxi opíráme o verdikt soudu, který ve sporných otázkách rozhoduje,“ říká Ivana Brancuzká, country manažerka společnosti Crowe.

Jedním z posledních závěrů soudu, který se k uznatelnosti nákladů na firemní akce váže, je povinnost správce daně umožnit daňovému subjektu prokázat důkaz. K tomu může dojít i prostřednictvím výslechu svědků, tedy zaměstnanců, kteří se akce zúčastnili.

Souvislost firemního večírku s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů je třeba posuzovat v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Teambuilding se nemusí skládat jen z cílených přednášek. Může být zaměřen na vytvoření funkčního týmu spolupracovníků. Posílení mezilidských vazeb a zlepšení kvalifikace může totiž přispět ke zvýšené konkurenceschopnosti celé organizace.

Jak je to s workshopy nebo dny pro zaměstnance?

Náklady na organizování takzvaných family day, které se staly v posledních letech tolik oblíbenými, daňově uznatelné nejsou. „Ke správnému účetnímu postupu je nutné zajistit důkazy, kterými mohou být například interní dokumenty HR oddělení. Ty by měly obsahovat odůvodnění požadavku na uspořádání akce s ohledem na její cíl, podrobný program nebo seznam účastníků. Dokonce obrazový či zvukový záznam z průběhu akce lze považovat za přesvědčivý důkaz. Je nutné rozlišovat aktivity zaměstnanců v rámci programu, který zaměstnavatel zorganizoval a mimo něj. Na fakturách dodavatelů je pak vhodné důsledně rozlišovat jednotlivé druhy nákladů,“ shrnuje Brancuzká.

U akcí jako workshopy nebo školení je hlavní náplní právě prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců. Další možností je uplatnit náklady jako marketingové, tedy daňově uznatelné na reklamu a propagaci, a to v případě, že bude firma akci pořádat pro obchodní partnery.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: