15. února 2021
Kategorie: Zajímavosti

HR trendy velí zaměřit se na zpracování dat a automatizaci práce

Většina HR týmů se v současné době soustředí na trendy oblasti jako je AI (umělá inteligence) a automatizaci, práce s kontraktory nebo efektivní řízení stárnoucí pracovní síly. Jistě, to jsou všechno významné oblasti, které v příštích několika letech budou hrát velkou roli. Někdy se ale kvůli nim zapomíná i na jiné důležité okruhy témat.

Neetické využívání dat zaměstnanců

Současná situace při nakládání s daty prý nutně směřuje k tomu, že postupně bude docházet ke zpřísňování ochrany a budou také přibývat datové skandály. HR oddělení by měla být těmi prvními, která se zaměří na etické a transparentní zpracování dat. Zejména by měla dbát na ochranu dat o zdravotním stavu či výkonnosti zaměstnanců. Rozhodně je na místě zaměřit se i na nákup nových systémů a softwarů, které tyto požadavky zvládnou naplnit.

Překážky přístupu k práci

S rozvojem nových technologií se snižují či odstraňují překážky přístupu k práci. To znamená například to, že pracovní trh se bude stále více otevírat i pro hendikepované. Firmy by se na to měly postupně začít připravovat a samy vycházet těmto pracovníkům vstříc. Důležité pochopitelně bude například odpovídající vyškolení vedoucích pracovníků, jelikož řízení těchto zaměstnanců bude vyžadovat jiné postupy a metody.

Automatizované role

Z řady dat vyplývá, že až 69 % času manažerů je věnováno aktivitám, které lze nahradit dnes již existujícími technologiemi. Například průběžné koučování zaměstnanců lze v řadě případů nahradit vhodně zvoleným chatbotem. Trendy hovoří o tom, že tato automatizace na vedoucích pozicích je nezbytná. Sníží se tak vytíženost vedoucích pracovníků a otevře se jim prostor věnovat se podstatnějším strategickým úkolům, které nikdo jiný dělat nemůže. Zajímavou inovací mohou být i kariérní systémy, které umožní řadovým zaměstnancům rozšířit svou odpovědnost a vliv za jasně stanovených podmínek.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: