22. května 2024
Kategorie: Zajímavosti

Dovolená 2024: Změny, výpočet a nárok pro dohodáře

Léto se blíží a s ním i otázky ohledně dovolené. Jak si spočítat nárok na volno a co se změnilo pro dohodáře? V tomto článku shrnujeme nejdůležitější informace a přinášíme návod na snadný výpočet.

Nové principy výpočtu dovolené

Od roku 2021 se nárok na dovolenou odvíjí od odpracovaných hodin, nikoliv odpracovaných dnů. Zaměstnavatel určí základní výměru dovolené v týdnech (ne v dnech!) a tuto hodnotu vynásobíte svým týdenním úvazkem, čímž získáte celkový nárok na dovolenou v hodinách.

Důležité: Do odpracované doby se započítávají i vybrané absence, jako jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele, mateřská dovolená, svatba, pohřeb, pracovní úraz, nemoc z povolání, a v omezeném rozsahu i nemoc, karanténa a rodičovská dovolená.

Výpočet krok za krokem:

  1. Základní výměra dovolené: Zjistěte u svého zaměstnavatele, kolik týdnů dovolené vám náleží.
  2. Týdenní úvazek: Určete si svůj průměrný týdenní úvazek v hodinách.
  3. Odpracované hodiny: Sečtěte všechny odpracované hodiny v daném roce, včetně započitatelných absencí.
  4. Výpočet nároku: Vydělte počet odpracovaných hodin 52 (počet týdnů v roce) a vynásobte základní výměrou dovolené v hodinách. Výsledek zaokrouhlete nahoru na celé hodiny.

Příklad:

Zaměstnanec s 40hodinovým úvazkem a 5týdenní dovolenou odpracoval 461 hodin a 16 hodin ztratil kvůli pracovnímu úrazu. Z důvodu rodičovské dovolené neodpracoval 1619 hodin.

  • Odpracované + započitatelné absence: 461 + 16 = 477 hodin
  • Násobek týdenního úvazku: 477 / 40 = 11,925 (zaokrouhlíme na 11)
  • Výpočet nároku: (11 / 52) * 200 = 42,3 (zaokrouhlíme na 43)

Dle výše uvedeného příkladu tedy máte nárok na dovolenou ve výši 43 hodin.

Dovolená pro dohodáře

Od roku 2024 mají i dohodáři (DPP a DPČ) nárok na placenou dovolenou, pokud splní dvě podmínky:

  • Odpracovaná doba: V jednom kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele musí odpracovat alespoň 80 hodin (4násobek fiktivní týdenní doby 20 hodin).
  • Délka trvání: Odpracovat alespoň 4 týdny v kuse (28 kalendářních dnů).

Výpočet dovolené se může zdát složitý, ale s trochou snahy a pomocí online kalkulaček (například na penize.cz nebo finance.cz) to zvládnete i sami. Nezapomeňte, že v případě nejasností se vždy obraťte na svého zaměstnavatele nebo personální oddělení.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: