14. ledna 2024
Kategorie: Finance

Vývoj inflace: Výhled na rok 2024

Rok 2023 se nesl ve znamení postupného zlepšování ekonomické situace, přičemž významnou roli sehrál takzvaný úsporný tarif. Tento tarif, zavedený v závěru roku 2022, měl za cíl zmírnit dopad inflace na spotřebitele, nicméně vedl ke zkreslení statistik. I přes tento fakt je však patrný stálý pokles inflace, což naznačuje, že rok 2024 by měl přinést další zlepšení. Hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček optimisticky poukazuje na blížící se dosažení inflačního cíle, což by mělo vést k dalšímu snižování úrokových sazeb a růstu reálných mezd zaměstnanců.

Statistický pohled na inflaci v roce 2023

V průběhu roku 2023 se průměrná míra inflace ustálila na 10,7 procentech, což představuje výrazný pokles oproti předchozímu roku. Pro rok 2024 se očekává ještě výraznější zlepšení, kdy inflace má dosáhnout blízkosti svého cíle na úrovni 2,0 procent. Tato změna by měla ukončit období vysoké inflace, avšak zanechá stopy v podobě vyšší cenové hladiny, která se už pravděpodobně nevrátí na původní úrovně. Zároveň inflace zasáhla úspory českých střadatelů, jejichž kupní síla klesla.

V prosinci 2023 dosáhla inflace 6,9 procenta, což je mírný pokles oproti listopadovým hodnotám. Tato čísla jsou však ovlivněna úsporným tarifem, který snižoval srovnávací základnu. Kdybychom tento efekt nezapočítávali, inflace by dosahovala pouze 4,2 procenta. Prosincové statistiky také odhalily zajímavé trendy ve změnách cen některých komodit. Například ceny polotučného mléka poklesly meziročně o 28,3 procenta, zatímco ceny sýrů a tvarohů se snížily o 5,4 procenta a ceny vajec dokonce o 30,3 procenta. Na druhou stranu však došlo k nárůstu cen u některých služeb, jako je vodné (16,3 procenta), stočné (26,9 procenta) a ceny tepla a teplé vody (24,2 procenta).

Elektrická energie a její cenový vývoj

Zvláštní pozornost si zaslouží vývoj cen elektrické energie. V prosinci 2023 zaznamenala cena elektřiny meziroční nárůst o 142,4 procenta, což na první pohled vypadá alarmující. Tento dramatický nárůst však neodráží skutečný vývoj cen za kilowatthodinu, ale je spíše výsledkem statistického efektu způsobeného úsporným tarifem. V předchozím roce obdrželi spotřebitelé státní podporu, která v letošním roce již nebyla poskytnuta, což vedlo k výraznému zdánlivému nárůstu cen v statistikách.

Výhled do budoucna

Celkově lze konstatovat, že situace v oblasti inflace se v roce 2023 stabilizovala a rok 2024 by měl přinést další zlepšení. Dosažení inflačního cíle umožní ekonomice postupně se vrátit k normálnímu stavu, přičemž klíčovým faktorem bude pokračování v efektivních ekonomických a měnových politikách. Zatímco některé dopady vysoké inflace, jako ztráta kupní síly úspor, zůstanou, optimistický výhled naznačuje, že nejhorší období může být již za námi.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: