UnionTech

Co je to 3D tiskárna?

09. prosince 2021

Ve své podstatě je 3D tisk aditivní výroba, takže trojrozměrný objekt se vyrábí po vrstvách, a to podle návrhu vytvořeného počítačem. Jedná se o opak subtraktivních výrobních procesů, kdy se finální návrh vyřezává z většího bloku materiálu. Velkou výhodou