25. června 2024
Kategorie: Tipy a PR

Mladí filmaři v Česku: Nadšení brzdí překážky

Český filmový průmysl se těší vzrůstajícímu zájmu mladých talentů, kteří touží prorazit v tomto kreativním oboru. Nicméně cesta k dosažení jejich snů nese s sebou mnoho překážek, které je nutné překonat. Průzkum společnosti Allwyn odhaluje, s jakými problémy se začínající filmaři v České republice potýkají.

Financování a zkušenosti: Hlavní překážky pro začínající filmaře

Až 82 % dotázaných studentů filmových oborů vnímá vážné překážky, které brání jejich vstupu do filmového průmyslu. Největší problémy jim dělá nedostatek financí (57 %), dále pak absence praktických zkušeností (46 %) a mentoringu. Tyto bariéry vedou k tomu, že polovina respondentů zvažuje odchod do zahraničí, kde vidí větší šanci na prosazení se v oboru.

Nedostatek financí a zkušeností patří mezi dlouhodobě známé problémy v oblasti filmu,“ říká Pavel Turek, ředitel pro globální značku, firemní komunikaci a CSR ve společnosti Allwyn. „Naštěstí existují programy jako Future Frames, které se snaží mladým filmařům s těmito překážkami pomoci a dát jim šanci rozvinout svůj talent naplno.

Kreativita a ekonomický přínos lákají mladé generace

Přestože se začínající filmaři potýkají s řadou výzev, stále je lákají kreativní možnosti a svoboda, kterou filmový průmysl nabízí. Pro 69 % respondentů je to hlavní motivace. Zároveň 73 % dotázaných vnímá filmový průmysl jako důležitou součást české ekonomiky. Optimismus ohledně budoucnosti oboru je patrný především u mladých lidí ve věku 15-25 let, z nichž 35 % věří, že český film zažívá svůj nejsilnější boom.

Průzkum potvrzuje, že investice do mladých filmařů se mnohonásobně vracejí,“ zdůrazňuje Pavel Turek. „Přínosy se týkají nejen vzdělání a filmového průmyslu jako takového, ale také talentů, které program Future Frames podporuje, a v neposlední řadě i kulturního odkazu České republiky ve světě.“

Podpora mladých talentů je klíčová pro prosperitu českého filmu

Výsledky průzkumu společnosti Allwyn jasně ukazují, že v Česku existuje velký potenciál pro rozvoj filmového průmyslu. Klíčové je však tyto začínající talenty systematicky podporovat a odstraňovat překážky, které jim brání v jejich profesním růstu. Programy jako Future Frames tak hrají důležitou roli v zajišťování světlá budoucnosti českého filmu.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: