25. srpna 2021
Kategorie: Tipy a PR

Jak školit řidiče a je to vůbec nutné? Tohle byste měli vědět

Na řidiče v zaměstnání zákon pohlíží dvěma způsoby. Jinak na řidiče z povolání, jinak na tzv. řidiče referenty, kteří sice v rámci své pracovní činnosti řídí, ale není to přímo jejich náplň práce, a dokonce ani nemusí řídit firemní vůz. Jaký je v tom rozdíl a jak každou tuto skupinu školit? Je vůbec školení řidičů referentů povinné?

Profesní školení řidičů

Jestliže zaměstnáváte řidiče, kteří mají přímo v pracovním vztahu zakotveno řízení vozidla, tedy je to jejich náplň v pracovní smlouvě, musí tito zaměstnanci absolvovat profesní školení řidičů. To definuje poměrně jasně zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých předpisů. Školení profesní způsobilosti je nutné absolvovat pravidelně, vždy jednou za rok.

Školení řidičů referentů

U školení řidičů referentů jsou předpisy méně jasné, ale podle právních analýz je jednoznačně i školení řidičů referentů povinné. Jde o pracovníky, kteří v rámci výkonu své práce řídí firemní automobil, nebo pro výkon práce využívají automobil vlastní. Řízení vozidla však není jejich náplní práce.

Online školení se stává standardem

V obou těchto případech je zaměstnavatel povinen zajistit školení, oba však mají jiný obsah. Aktuálním hitem je řešit školení řidičů v rámci online školení. Možné to je v obou případech ­– jak u školení řidičů profesionálů, tak u řidičů referentů.

Školení řidičů je nutné pravidelně opakovat, i proto je spolupráce s online platformou pro firmy výhodnou. Ta totiž sama hlídá termín opakování školení v zákonném termínu, taktéž vždy aktualizuje školení tak, aby odpovídalo aktuálně platné legislativě.

Vzdělávání online je pro firmy levnější a praktičtější

Zaměstnanci nikam nejezdí. Drahé kurzy jsou minulostí. Snižují se i náklady personálního oddělení, protože už nejsou nutní lidé, kteří organizují školení zaměstnanců. Platforma INSTRUCTOR od firmy PREVENT je určena pro menší firmy, které si snadno a účelně splní svoji zákonnou povinnost a současně minimalizují náklady na povinná školení. Větší firmy pak mohou využívat sofistikovaný e-learningový systém EDUNIO. To vzdělávání online povýšilo na user-friendly LMS nabízející automatizovanou organizaci školení, e-learningová i prezenční školení, vydávání elektronických certifikátů i sortování zaměstnanců do skupin podle požadavků na školení. Vše je navíc možné propojit s interními firemními systémy.

Školení lze využívat obecná, ale i speciální, které pro firmu připraví PREVENT na klíč, nebo si firma sama nahraje do systému vlastní školení. Online školení jsou oblíbená mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Plní účel a nabízí mnohdy školení i nad rámec zákona. Interaktivní forma výuky zaměstnance baví, je snadno dostupná, skvěle použitelná a pro absolvování není nutná žádná nadstandardní znalost IT technologií.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: