04. srpna 2022
Kategorie: Tipy a PR

Víte, co všechno umí 3D skener?

3D tisk je velmi skloňovaný pojem. Ovšem 3D skener? To je další technologie, která posouvá hranice v trojrozměrných dimenzích do jiných úrovní. Podívejme se, k čemu tedy 3D skenování slouží.

3D skener – k čemu slouží?

3D skener je zařízení, které snímá objekt v jeho trojrozměrné podobě. Klasický skener si bere data z plochého kusu papíru, přístroj na 3D si ale „projede“ objekt ze všech stran. Změří si poměry a tvary, záhyby, křivky. Nashromážděné údaje se pak zanesou do počítače, kde se ilustruje model. Na co je 3D skenování vůbec dobré? Můžete si udělat kopie různých objektů. Také se technologie využijí v zábavním průmyslu při výrobě filmů, videoher, virtuální realitě. Hodně se uplatní i ve zdravotnictví u výroby ortéz a protetik, dále v průmyslu i inženýrství.

Jak pracuje 3D skener?

3D skenerů je celá řada a liší se využitou technologií. Může se jednat o dotykové skenery. Ty se využívají pro kontrolu geometrií, protože perfektně snímají pouze skenovaná místa, která si vyberete. Bezkontaktní skenery jsou zase ideální na komplexní zaměření části i celého snímaného objektu. Ručním skenerem nejlépe sejmete menší součásti. Stacionární skener využívá principu, kdy se do něj přenáší snímaný objekt. A mobilní skener si můžete přenášet, kam potřebujete, takže jde o flexibilní nástroj.

Zajímavý je i optický skener, jeho podtyp, destruktivní 3D skener, umí digitalizovat vnější a vnitřní objemy, takže sestaví vybraný model skutečně s maximální přesností. Ultrazvukový skener pak snímá povrch předmětu ultrazvukovou sondou. A máme tu i rentgenový 3D skener. Jak název napovídá, umí sejmout informace o vnější i vnitřní geometrii. Další typ, který vám s přesností namodeluje kopii objektu.

3D skenování – princip

Zařízení 3D skeneru pracuje s mračnem bodů, které zobrazují povrch snímaného objektu. Skener pracuje s body na souřadnici os x, y, z, což je klasicky potřebné pro vytvoření 3D objektu. Ve 3D skeneru se zpracuje model pro vykreslení povrchu. Následně se objekt vytiskne na 3D tiskárně. Jde o náročnou technologii, ovšem profesionální firmy si s ní poradí. Obraťte se na 3Dees Industries s.r.o., společnost, která nabízí služby ve sféře 3D skenování. Pro každý daný objekt volí vhodný 3D skener, aby bylo zpracování zakázky co nejlepší. Může se jednat o snímání povrchu s texturami, bez nich, snímání vnějších či vnitřních dutin, měření odchylek apod.

Tato firma pracuje s nejlepšími optickými i laserovými 3D skenery. Edukovaný personál umí zhodnotit, jaká technologie je třeba vzhledem k rozměrům vašeho objektu, požadavkům na přesnost, rozlišení výsledného 3D modelu nebo zdali je potřeba snímat texturu. Můžete nechat vše na nich a ještě vám poradí různé vychytávky, jak svůj nápad vylepšit.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: