07. března 2022
Kategorie: Tipy a PR

Investiční koncepty pro začátečníky

Začít investovat může být náročný úkol. To platí zejména v případě, že jste metodický člověk, který je opatrný v tom, aby se pustil do tak důležitého podniku dříve, než získá dostatečné znalosti, zkušenosti a sebedůvěru. Podívejte se na koncepty investování pro začátečníky.

Finanční plán

Prvním krokem k tomu, abyste se stali úspěšným investorem, by mělo být zahájení s finančním plánem – takovým, který zahrnuje cíle a milníky. Mezi tyto cíle a milníky by mělo patřit stanovení cílů pro naspoření určitých částek k určitým datům.

Mezi dané cíle může patřit například mít dostatek úspor, které vám usnadní koupi domu, financování vzdělání vašich dětí, vytvoření pohotovostního fondu, dostatek prostředků na financování podnikatelského záměru nebo dostatek prostředků na pohodlný důchod a vybrat si jednu z platforem pro obchodování na burze.

I když je možné vytvořit solidní finanční plán na vlastní pěst, pokud jste v tomto procesu nováčkem, můžete zvážit, zda nepožádat o profesionální pomoc někoho, jako je finanční poradce nebo finanční plánovač.

Udělejte si ze spoření prioritu

Než se stanete investorem, musíte mít peníze na investování. Pro většinu lidí to bude znamenat, že si budou muset část každé výplaty odkládat na spoření.

Základem budování bohatství je obvykle agresivní spoření, po kterém následuje prozíravé investování zaměřené na růst těchto úspor.

Klíčem k agresivnímu spoření je také střídmý život a opatrné utrácení. V tomto duchu je rozumným doplňkem vašeho finančního plánu vytvoření rozpočtu, pečlivé sledování výdajů a pravidelná kontrola, zda vaše výdaje mají smysl a přinášejí dostatečnou hodnotu. K dispozici jsou různé aplikace a softwarové balíčky pro tvorbu rozpočtu nebo se můžete rozhodnout vytvořit si vlastní tabulky.

Pochopení rizik

Investiční riziko má mnoho aspektů, například riziko nesplacení dluhopisu (riziko, že emitent nesplní své závazky vyplatit úroky nebo splatit jistinu) a volatilita akcií (která může způsobit prudký, náhlý nárůst nebo pokles hodnoty). Kromě toho obecně existuje kompromis mezi rizikem a výnosem. To znamená, že cesta k dosažení vyšších výnosů z investic často zahrnuje podstoupení většího rizika, včetně rizika ztráty celé investice nebo její části.

Jako důležitou součást procesu plánování byste měli určit svou vlastní toleranci k riziku. Důležitým faktorem při určování toho, jaké druhy investic jsou pro vás nejvhodnější, bude to, kolik můžete být připraveni ztratit v případě poklesu hodnoty potenciální investice a jakou míru průběžného kolísání cen vašich investic můžete akceptovat, aniž by to ve vás vyvolalo zbytečné obavy.

Diverzifikace a alokace aktiv

Diverzifikace a alokace aktiv jsou dva úzce související pojmy, které hrají důležitou roli jak při řízení investičního rizika, tak při optimalizaci výnosů z investic. Obecně řečeno, diverzifikace zahrnuje rozložení vašeho investičního portfolia mezi různé investice v naději, že podprůměrné výnosy nebo ztráty z některých investic mohou být kompenzovány nadprůměrnými výnosy nebo zisky z jiných investic. Podobný cíl má i alokace aktiv, která se však zaměřuje na rozdělení portfolia mezi hlavní kategorie investic, jako jsou akcie, dluhopisy a hotovost.

V procesu průběžného finančního plánování byste opět měli pravidelně revidovat svá rozhodnutí o diverzifikaci a alokaci aktiv.

Udržujte nízké náklady

Budoucí výnosy svých investic nemůžete ovlivnit, ale můžete ovlivnit náklady. Náklady (např. transakční náklady, poplatky za správu investic, poplatky za vedení účtu atd.) mohou navíc výrazně snižovat výkonnost investic. Stejně tak, vezmeme-li jako příklad jen podílové fondy, vysoké náklady nejsou zárukou lepší výkonnosti.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: