12. října 2023
Kategorie: Tipy a PR

Inflace v Česku: Překvapivé zvraty a očekávání do budoucna

Český statistický úřad nedávno představil překvapivá data týkající se zářijové inflace, která zaznamenala neočekávané zvraty. Spotřebitelské ceny poklesly meziměsíčně o 0,7 %, což bylo způsobeno snížením cen v kultuře, potravinách a bydlení. Meziroční inflace však vzrostla na 6,9 %, což je nejnižší hodnota od prosince 2021. Tento pokračující trend zpomalující inflace dává České národní bance (ČNB) prostor k možnému snížení úrokových sazeb ještě během tohoto roku.

Příčiny meziročního růstu cen a mezinárodní srovnání

Meziroční růst cen je přičítán zvýšení nájemného o 7,9 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 % a tepla a teplé vody o 36,2 %. Tyto položky by však měly postupně klesnout, s výraznějším poklesem očekávaným v lednu příštího roku. Důležité je také sledovat dlouhodobý trend růstu cen. V porovnání s rokem 2015 jsou ceny nyní o 48 % vyšší, což znamená téměř poloviční zvýšení nákladů během osmi let. Pro ty, jejichž mzda nerostla ve stejném poměru, to znamená reálný pokles kupní síly.

Mezinárodní srovnání ukazuje, že Česká republika má nižší inflaci než Slovensko. Podle Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, který poskytuje Eurostat, klesla inflace v ČR v září meziměsíčně o 0,8 % a meziročně vzrostla o 8,3 %, zatímco Slovensko zaznamenalo inflaci 8,9 %.

Mýtus o vlivu měny na inflaci a očekávání do budoucna

Důležité je si uvědomit, že inflaci neovlivňuje pouze měna, jak mnozí lidé mylně věří. Centrální banka hraje klíčovou roli v určování inflačních trendů. ČNB začala zvyšovat úrokové sazby dříve než Evropská centrální banka (ECB), což se již ekonomicky projevuje. Porovnávání inflace mezi zeměmi jako Česká republika a Francie nemá smysl, protože každá země má odlišné energetické zdroje. V porovnání s naším sousedem Slovenskem máme podobnou ekonomickou strukturu, což nás činí vhodnějšími srovnávacími partnery v rámci Eurozóny.

Očekává se, že inflace bude nadále zpomalovat, ačkoliv v období od října do prosince může být pokles malý z důvodu srovnávací základny. Významné zpomalení se předpokládá v lednu. Na základě těchto očekávání se předpokládá, že ČNB začne snižovat úrokové sazby ke konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku. Snižování sazeb bude pravděpodobně zahájeno mírně, ale s postupem času se zvýší tempo, což má potenciál stabilizovat ekonomiku v období přicházejících měsíců.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: