09. května 2024
Kategorie: Tipy a PR

Dubaj a Emirates posilují partnerství s cílem zdvojnásobit ekonomiku do roku 2033

Dubajský úřad pro ekonomiku a cestovní ruch (DET) a letecká společnost Emirates uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je do roku 2033 zdvojnásobit dubajskou ekonomiku a posílit postavení Dubaje jako globálního centra pro obchod, cestovní ruch a investice. Tato iniciativa navazuje na dlouholeté partnerství obou subjektů v oblasti propagace cestovního ruchu a rozvoje Dubaje.

Podpis dohody proběhl na veletrhu Arabian Travel Market za přítomnosti nejvyšších představitelů obou stran. Cílem partnerství je propagovat Dubaj jako ideální destinaci pro mezinárodní firmy, investory a podnikatele.

Dubaj se stává lákadlem pro firmy z celého světa díky svému příznivému obchodnímu prostředí, strategické poloze, moderní infrastruktuře a rostoucí ekonomice. Emirates a DET se zaměří na propagaci těchto aspektů Dubaje v rámci marketingových kampaní a na řadě akcí s cílem posílit vztahy s mezinárodními firmami.

Partnerství zahrnuje širokou škálu aktivit, které se zaměří na:

  • Propagaci Dubaje jako hlavního tranzitního bodu pro nákladní a osobní dopravu: Emirates a DET budou propagovat širokou škálu služeb a řešení pro zefektivnění globálních logistických operací v Dubaji.
  • Podporu investic do Dubaje: Budou oslovovat korporace, nadnárodní společnosti, rodinné firmy a globální investory a prezentovat Dubaj jako ideální místo pro založení a rozvoj firmy.
  • Posílení vztahů s mezinárodní podnikatelskou komunitou: Emirates a DET budou spolupracovat na řadě akcí, jako jsou světové výstavy a konference, kde Emirates bude vystupovat jako „Preferred Airline Partner“.

Dubaj má velký potenciál stát se jedním z nejdůležitějších ekonomických center na světě. Díky strategickému partnerství mezi DET a Emirates má Dubaj všechny předpoklady k dosažení cíle zdvojnásobit svou ekonomiku do roku 2033.

Klíčové body partnerství:

  • Zdvojnásobení dubajské ekonomiky do roku 2033
  • Posílení postavení Dubaje jako globálního centra pro obchod, cestovní ruch a investice
  • Propagace Dubaje jako ideální destinace pro mezinárodní firmy, investory a podnikatele
  • Podpora investic do Dubaje
  • Posílení vztahů s mezinárodní podnikatelskou komunitou

Dubaj se stává lákadlem pro firmy z celého světa a má velký potenciál stát se jedním z nejdůležitějších ekonomických center na světě. Strategické partnerství mezi DET a Emirates je důležitým krokem k dosažení tohoto cíle.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: