20. června 2024
Kategorie: Tipy a PR

Dotace na rekonstrukci jsou dostupnější

Od června letošního roku začaly platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. Pojďme se podívat, co změny znamenají a zda mohou přinést něco nového právě vám.

Změny programu Nová zelená úsporám Light

Program NZÚ Light běží od ledna 2023 a za tu dobu podpořil přes 75 tisíc domácností částkou přesahující 8,6 miliardy Kč. Dotace byly dosud směřovány především na výměnu oken, výměnu vchodových dveří a solární systém pro ohřev vody.

Vyšší důraz na zateplení

Změny programu NZÚ Light kladou větší důraz na zateplení stěn, střechy, podlah či stropu, protože ty přináší potencionálně nejvyšší efekt energetických úspor. Zároveň se mění způsob výpočtu dotace, nově podle m2, aby výpočet lépe reflektoval rozsah zateplení objektu. Součástí této změny je i zvýšení maximální částky na zateplení ze 150 tisíc Kč až na 250 tisíc Kč.

Výměna oken a dveří

Stále je možné čerpat dotace i na výměnu oken a dveří, a i zde se mění způsob výpočtu dotace. Zatímco dosud byla dotace poskytována od kusu, bez ohledu na velikost okna, či dveří, nově bude vypočtena také podle m2 a to v částce 5500 Kč/m2. Dotaci bude možné čerpat i na výměnu oken v bytě v již zatepleném bytovém domě.

Technické požadavky

Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem a tloušťku rámu minimálně 80mm nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/m2.K. Více informací při výběru vhodného profilu pro splnění těchto podmínek je možné získat zde.

V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

NZÚ Light

dosavadní podmínky

NZÚ Light

podmínky od 25. června

jednotková výše podpory m2
Okna 12 000 Kč/ks 5 500 Kč/m2
Vchodové dveře 18 000 Kč/ks 5 500 Kč/m2
Zateplení fasády 6 000 Kč/bm 1 500 Kč/m2
Zateplení stropu pod půdou max. 50 000 Kč 1 500 Kč/m2
Zateplení střechy max. 120 000 Kč 1 500 Kč/m2
Zateplení stropu sklepa max. 60 000 Kč 1 500 Kč/m2
Zateplení podlahy na zemině max. 60 000 Kč 2 000 Kč/m2

Solární ohřev vody

Ke změnám dochází v možnostech čerpání dotace na solární ohřev vody. Zde je částka naopak snížena na z 90 000 Kč na 70 000 Kč při koupi nového bojleru a obdobně klesá dotace při využití stávajícího bojleru z 60 000 Kč na 50 000 Kč. Ministerstvo to zdůvodňuje poklesem cen jednotlivých komponent a menším přínosem ve srovnání se zateplením.

Příjem žádostí za nových podmínek bude spuštěn 25. 6. 2024 v 10 hod.

Podpora při podání žádosti

Se zpracováním žádosti o dotaci vám pomůže celostátní poradenská síť v rámci Místních akčních skupin (MAS), Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), M-EKIS.

 • Více než 760 akreditovaných poradců po celé ČR – informační střediska s garantovanými odborníky Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Energetické poradenství EKIS a mobilní M-EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost.
 • Služba je hrazena z prostředků Národního plánu obnovy.
 • Své kontaktní místo snadno vyhledáte podle své adresy na novazelenausporam.cz
 • Určena je nejen občanům, ale i veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Více informací a seznam středisek naleznete na https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.
 • Odborníci vám pomohou s vytipováním úsporných opatření, pomohou s podáním žádosti, včetně zajištění potřebné dokumentace, pomohou s výběrem dodavatele, případně můžete konzultovat dodavatelské smlouvy. Pomoc spočívá i v dohledu nad realizací a s doložením realizace.

Změny programu Oprav dům po babičce

V programu Oprav dům po babičce se ruší nelogická podmínka vlastnictví pouze jedné nemovitosti. Již název tohoto dotačního programu naznačoval, že opravovaným objektem bude zděděná nemovitost po předcích. Podmínky ale paradoxně předpokládaly, že dědic do doby nabytí zděděné nemovitosti nemá žádný vlastnický podíl na jiné nemovitosti, ať už by šlo o dům, byt v bytovém domě či družstevní byt. Nově tedy tato podmínka padá a program bude dostupný pro více domácností.

Základní parametry programu Oprav dům po babičce:

 • dotace je poskytována formou ZÁLOHY
 • na zateplení lze získat až 1 000 000 Kč a na další opatření dle limitů podpory
 • možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen
 • rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě
 • podmínka trvalého bydliště po dobu 10 let (od doložení realizace)
 • žádat lze i zpětně – způsobilé výdaje od 1. 1. 2021

Podle svých možností zvažte možnost využití některého z uvedených programů. Investice se vám bude rychle vracet na úsporách za energie.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: