14. července 2023
Kategorie: Finance

Daňové milostivé léto: Možnost odpustit dluhy fyzických osob

V období od 1. července do 30. listopadu probíhá daňová akce nazvaná Daňové milostivé léto, která umožňuje fyzickým osobám snadněji se zbavit svých daňových dluhů. Žádost o odpuštění dluhů lze podat online přes portál MOJE daně, osobně nebo poštou. Webová aplikace pomáhá dlužníkům při vyplňování žádosti.

Pokud poplatník v minulosti vznikl dluh na daňových povinnostech, pravděpodobně se od té doby navýšil o úroky, penále nebo pokuty. V rámci Daňového milostivého léta stát odpustí tyto příslušenství dluhu, pokud jsou splněny určité podmínky.

Před vyplňováním žádosti je důležité zjistit stav nedoplatků na dani a období, ve kterém dluhy vznikly. Nedoplatky lze zaplatit pouze za období do 30. září 2022. Finanční úřad poskytne výpis nedoplatků na žádost poplatníka.

Podle Ivany Brancuzké, Country manažerky společnosti Crowe, mohou lidé, kteří nejsou jisti existencí nedoplatků, počkat do poloviny srpna, kdy uvidí seznam daňových nedoplatků v portálu MOJE daně. Ve webové aplikaci vyplní své osobní údaje, vyberou příslušný finanční úřad, specifikují výši dluhu, který chtějí odpustit, a zdůvodní jeho vznik. Pokud jsou nedoplatky vyšší než 5 000 Kč, mohou požádat o roční splátkový kalendář.

Fyzické osoby, které požádají o splátkový kalendář, musejí platit první splátku do konce listopadu a další splátky vždy do posledního kalendářního dne následujícího měsíce. Je důležité každou splátku uhradit včas a v plné výši. Pokud dojde k opožděné platbě nebo neúplnému zaplacení, zaniká právo na odpuštění dluhů.

Po vyplnění všech povinných polí žádosti musí dlužník žádost odeslat. Může si vybrat způsob podání žádosti – datová schránka, listinná podoba nebo online finanční úřad. U listinné podoby je nutné vytisknout, podepsat a zaslat žádost poštou nebo po naskenování odeslat emailem.

Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu dluhu v rámci Daňového milostivého léta. Taktéž se automaticky odpouštějí drobné nedoplatky, které nepřesáhnou souhrnnou částku tisíc korun u jednoho finančního úřadu.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: