01. dubna 2022
Kategorie: Tipy a PR

Co byste měli vědět, když potřebujete dotace na financování vašeho projektu

Chcete jednoduše projít džunglí nejen papírování při žádosti o dotace nebo výběru nejlepšího dodavatele pro vaši veřejnou zakázku? Pomoci vám můžou následující řádky.

Nejprve si pojďme říci, pár základních slovních výrazů

Dotace je finanční dávka pro jednotlivce, podnik nebo instituci, obvykle poskytnutá vládou. Může být přímá nebo nepřímá. Může být jednorázová nebo trvalá, ale na rozdíl od úvěru se nemusí splácet. Dotace je obvykle poskytována za účelem odstranění určitého druhu zátěže a často se má za to, že je v celkovém zájmu veřejnosti. Dotace jsou vázány na specifické požadavky, které musí žadatel splnit.

Přímé subvence jsou ty, které zahrnují skutečnou platbu finančních prostředků danému jednotlivci, skupině či odvětví. Nepřímé subvence jsou ty, které nemají předem stanovenou peněžní hodnotu. Mohou zahrnovat činnosti, jako je snížení cen požadovaného zboží či služeb, anebo jsou ve formě daňových úlev.

Jak taková dotace funguje?

Subvence je obecně nějaká forma platby, jak již bylo zmíněno, poskytována přímo nebo nepřímo jednotlivci nebo podnikatelskému subjektu. Dotace jsou obecně považovány za privilegovaný druh finanční pomoci, neboť snižují související zátěž, která byla dříve vybírána od příjemce nebo podporují konkrétní akci poskytnutím finanční podpory.

Dotace mají také náklady obětované příležitosti. Vezměme si třeba zemědělské dotace z doby hospodářské krize. V té době měly dotace velmi viditelné účinky a zemědělci zaznamenali nárůst zisků a najali více pracovníků. Skryté náklady zahrnovaly to, co by se stalo se všemi těmi penězi bez dotace.

Dotace jsou dále členěné na účelové a obecné

Účelové dotace jsou poskytovány na konkrétní statky či služby nebo na konkrétní program. Dělí se na dotace se spoluúčastí nebo bez spoluúčasti. Bez spoluúčasti jsou ty, které představují fixní částku, přičemž se nevyžaduje spoluúčast příjemce dotace na financování. Obecné dotace mohou být použity na financování širokého spektra služeb a statků. Tyto se dále člení na výkonové dotace, tedy závislé na výkonu a na paušální dotace. Je to fixní částka, u níž není konkrétně určeno její použití. Tyto finanční prostředky je tedy možné použít na financování libovolných služeb či statků.

Pro poskytování veřejných dotací existují různá zdůvodnění: některá jsou ekonomická, některá politická a některá pocházejí z teorie socioekonomického rozvoje. Teorie rozvoje naznačuje, že některá odvětví potřebují ochranu před vnější konkurencí, aby maximalizovala domácí prospěch. Pro-dotační ekonomové tvrdí, že dotace konkrétním odvětvím jsou životně důležité pro podporu podniků a pracovních míst, která vytvářejí. Ekonomové, kteří prosazují smíšenou ekonomiku, často tvrdí, že dotace jsou ospravedlnitelné, aby zajistily sociálně optimální úroveň zboží a služeb, která povede k ekonomické efektivitě.

Je také potřeba vzít v potaz, že dotace nepokrývají všechny náklady projektu, častokrát je to do maximální výše 75 procent. Také to, že čerpání dotace vyžaduje dodržování spousty různých pravidel s náročnou administrativou.

Je toho hodně, že?

Spousta pojmů, ve kterých se ztrácíte a pravděpodobně i ztratíte. Pokud si na pomoc nevezmete profíky na dotační poradenství. Zde je také potřeba zmínit, že abyste si našli vhodnou firmu pro získání dotace pro váš projekt, je důležité si uvědomit, kdo vám pomáhá. Jaké má firma zkušenosti ze světa dotací a veřejných zakázek, kde a jak je získala. Teoretické zkušenosti vám jsou v tomto případě k ničemu. Důležité je dostat rady a pomoc od problematiky znalých specialistů, kteří si procesy prošli sami, a to ve velkém rozsahu. Firma Artendr s.r.o. zajišťuje nejen dotace, ale i projekty a veřejné zakázky na klíč. Jsou ve světě dotací opravdu zběhlí. Specialisté z různých oblastí a také věkových skupin, tudíž se vám dostane široká škála zkušeností od moudré pomoci po mladistvé nadšené nápady.

V čele firmy Artendr stojí člověk se spoustou praktických zkušeností v oblasti dotací. Pan Marek Semerád je zároveň starostou malé obce s názvem Cerhenice. Jak si asi dokážete představit, získat extra peníze na rozvoj malých měst a obcí není jednoduchou záležitostí. Malé obce, které si sice chtějí zachovat svůj původní ráz a krásu starých dob, zároveň chtějí svým obyvatelům poskytnout současný dobrý komfort a bezpečné žití. Marek Semerád tedy musel přijít na způsob, jak si zajistit finance na rozvoj své obce. Tu je potřeba obnovit mateřskou školu, tady opravit chodníky, zabezpečit autobusové zastávky, tady zase zrenovovat nefunkční osvětlení nebo opravit chátrající budovy a dát jim nové funkční využití. A na to je potřeba neustále hledat dodatečné finanční zdroje.

Firma se získáváním dotace zabývá již opravdu dlouhou dobu. Deset let, kdy projektanti, projektoví manažeři, specialisté inženýringu, stavební technici, specialisté veřejných zakázek, grafici i právníci aktivně pomáhají získat dotace potřebným, je dost na získání opravdu kvalitních zkušeností a více než pozitivních výsledků.

Zde pro příklad uvádíme jen několik úspěšných projektů firmy Artendr:

Projekt „Výstavba chodníků v obci Sokoleč“ – získaná dotace činila 3 800 000 Kč. Artendr podal žádost o dotace a provedl administraci dotace v době realizace. Z reference starosty obce Sokoleč pana Mariána Sipajdy: „Potřeboval jsem získat dotaci na opravu chodníků. Jsou klíčové pro bezpečnost našich dětí, které v obci chodí do školy a do školky. Již 30 let se o tom mluvilo, ale z obecního rozpočtu bychom to nezvládli. Hledal jsem firmu, která by byla dostupná a nebyla zdaleka. Měli vysokou úspěšnost žádostí o dotace, tak jsem s nimi začal spolupracovat. Nejvíce jsem spokojen s jejich vlastní iniciativou. Líbí se mi, že jsou zde kompetentní lidi, kteří mi řeknou, co a jak je potřeba připravit.“ Ve stejné obci došlo také k projektu „Obecní dům v obci Sokoleč“. Rozšiřovala se kapacita mateřské školy. Na tento projekt se získala dotace 19 034 100 Kč.

Projekt „Výstavba Mateřské školy v obci Polerady“ – získaná dotace činila 16 348 539 Kč. Firma Artendr se postaral o podání žádosti o dotaci, administraci dotace v době realizace, ale také vyhotovila projektovou dokumentaci i studii daného objektu. Dotace byla získána na výstavbu budovy mateřské školy. Nová školka je montovanou stavbou z velmi žádaných moderních kontejnerů. Součástí plnění byla i projektová dokumentace a zhotovení studie daného objektu. Starosta obce Polerady, pan Jiří Urban, si pochvaluje spolupráci s firmou Artendr, neboť celý proces byl velmi rychlý. O dotace zažádali v březnu 2020 a pro obec ji získali již v červnu 2020.

Dalším prosperujícím projektem je „Bytový dům na parc.č. 813/1, k.ú. v městysi Plaňany“ – získaná dotace činila 8 992 142 Kč. Artendr podal žádost o dotaci a provedl administraci dotace v době realizace. Z reference starosty městyse Plaňany pana Mgr. Martina S. Charváta: „Mým očekáváním bylo naplnění možnosti zajistit pro obyvatele městyse Plaňany sociální bydlení jako pomoc při tíživých životních situacích. Máme dostaveno, tak uvidíme, jak se naplní. Velmi kladně hodnotím komunikaci s firmou při administraci projektu, při řešení problémů a hledání dalších finančních zdrojů ke spolufinancování projektu. Též v oblasti výběrového řízení při hledání dodavatele stavby proběhlo vše k naší spokojenosti. Artendr doporučuji dalším zájemcům, zaměstnanci firmy jsou v oblasti administrace projektů a zpracování žádostí na vysoké profesionální úrovni.“

Projekt „Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný Most“ – získaná dotace činila 3 689 938 Kč. A ve stejné obci se realizoval projekt „Rekonstrukce komunikací k ČOV“ – získaná dotace činila 2 607 309 Kč. Artendr podal žádost o dotace a postaral se o administraci dotace v době realizace. Pan Marek Semerád a jeho tým opět odvedli báječnou práci ku spokojenosti starosty obce Kamenný Most pana Ladislava Cílka.

V neposlední řadě je tu úspěšně dokončený projekt „Tělocvična v objektu číslo 69-70 v Údolní ulici ve městě Úštěk“ – získaná dotace činila 22 927 458 Kč. I zde Artendr podal žádost o dotaci a provedl administraci dotace v době realizace. A starosta města, pan Jan Mazíni, podal také pozitivní referenci.

S dalšími projekty může Artendr.cz a Marek Semerád se svými odborníky napříč různými odvětvími pomoci třeba právě vám.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: