06. září 2023
Kategorie: Byznys

Český průmysl i stavební produkce se potýká s problémy

Český statistický úřad nedávno zveřejnil výsledky průmyslového odvětví a stavebnictví za červenec 2023, které ukazují na značné problémy v obou sektorech.

Průmysl v krizi

Průmyslová produkce v meziročním srovnání klesla o 2,8 %. Hlavní příčinou tohoto poklesu byla zejména snížená výroba a distribuce elektřiny. Toto zhoršení je přičítáno vysokým srovnávacím výkonům z předchozího roku. Navíc nové zakázky v červenci 2023 poklesly meziročně o 3,0 %. Zahraniční zakázky se snížily o 2,6 %, zatímco domácí zakázky klesly o 3,8 %. Tento trend naznačuje, že domácí poptávka klesá rychleji než ta zahraniční, což zvyšuje obavy ohledně možné recese, která může postihnout celou Evropu.

Tento negativní vývoj je podpořen také daty Eurostatu, která ukazují meziroční pokles průmyslu v celé EU o 1,2 %. Klíčový německý průmysl zaznamenal dokonce pokles o 1,4 %. Navíc se objevují obavy ohledně hospodářského vývoje v USA a Číně, přičemž mnozí tvrdí, že Čína již vyčerpala prostor pro další růst.

Obnovení průmyslu bude vzhledem ke slabé poptávce a rostoucím nákladům na energii značným výzvou. Očekává se, že průmysl bude stagnovat nebo zaznamená jen minimální růst po celý následující rok.

Stavebnictví čelí problémům

V oblasti stavebnictví došlo v červenci ke 2,1% meziročnímu poklesu stavební produkce a úřady vydaly o 9,1 % méně stavebních povolení. Tyto statistiky ukazují na značné obtíže v tomto odvětví, a to jak v současnosti, tak do budoucna. Nicméně po sedmi měsících poprvé došlo ke zvýšení počtu zahájených staveb bytů, což může dávat naději vývojářům. Je však otázkou, zda se jedná pouze o dočasné zlepšení, protože ceny nových nemovitostí stále klesají podle cenového indexu.

Role centrální banky

Tato situace má významné důsledky pro českou centrální banku. Existuje možnost, že by mohla snížit úrokové sazby o několik měsíců dříve, než se očekávalo. Ekonomika zatím neprojevuje známky oživení, a proto se otevírá šance na snížení úrokových sazeb ještě v letošním roce.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: