31. července 2023
Kategorie: Byznys

Výhled vývoje HDP: Očekávání lepšího růstu až v roce 2024

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžné odhady vývoje HDP za druhé čtvrtletí, podle kterých ekonomika meziročně klesla o 0,6 %, a to po dvou po sobě jdoucích poklesech. Ačkoliv situace není optimální, existují i pozitivní aspekty. Meziroční pokles ekonomiky má pozitivní dopad na boj s inflací, což je již patrné z jiných statistik.

Struktura poklesu a role průmyslu a domácností

Detailní rozklad dat zatím nebyl zveřejněn, ale pravděpodobně se podobně jako v prvním kvartále snižovaly výdaje domácností, zatímco výdaje státu rostly. Pokles výdajů domácností a vysoké úrokové sazby také negativně ovlivnily stavebnictví, obchod a pohostinství. Naopak průmysl, zejména s exportním zaměřením, tlačil ekonomiku nahoru a zahraniční obchod pravděpodobně přispěl k nárůstu HDP.

Investice v nejistém prostředí

Zásadní otázkou zůstává vývoj investic. S ohledem na vysoké úrokové sazby a nejistou budoucnost se očekává, že investice nejspíše působily negativně na ekonomiku. Nejistota okolo budoucích výhledů může odrazovat firmy od investování, což snižuje celkovou ekonomickou aktivitu.

Očekávání budoucího vývoje HDP

Přestože mezikvartálně ekonomika roste, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group, Vladimír Pikora, očekává, že jsme dosáhli již dna, a nyní nás čeká postupný růst. Nicméně v celkovém výhledu na rok 2023 se předpokládá spíše stagnace než růst. Výraznější zlepšení bychom mohli vidět až v roce 2024, kdy se očekává růst HDP v rozmezí 1,5 až 2,5 procenta.

Předběžný odhad vývoje HDP naznačuje, že ekonomika čelí určitým výzvám, ale současně existují faktory, které mohou přispět k jejímu oživení v blízké budoucnosti. Klíčové bude, jak se ekonomika dokáže vyrovnat s nejistotou a podpořit investice a spotřebu.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: