21. března 2024
Kategorie: Zajímavosti

Česká republika překonala hranici 10,9 milionu obyvatel!

Počet obyvatel České republiky dosáhl na konci roku 2023 rekordní výše 10 900 555. To představuje meziroční nárůst o 73 026 lidí. Za růstem stojí především migrace, jelikož přirozený přírůstek byl záporný. V roce 2023 se narodilo 91 149 dětí, o 10 150 méně než v roce 2022. Počet zemřelých dosáhl 112 795, což je o 7 424 méně než v roce 2022.

Migrace jako tahoun růstu

Do České republiky se v roce 2023 přistěhovalo 141 263 lidí, zatímco vystěhovalo se 46 591. Migrační saldo tak dosáhlo 94 672, čímž kompenzovalo záporný přirozený přírůstek a zajistilo celkový nárůst počtu obyvatel.

Sňatky a rozvody klesají, úmrtnost novorozenců na historickém minimu

V roce 2023 se uskutečnilo 48 268 sňatků, o 6 552 méně než v roce 2022. Počet rozvodů klesl na 19 453, o 393 méně než v roce 2022. Počet dětí, které se nedožily prvních narozenin, klesl na 200, což je historicky nejnižší hodnota a řadí Českou republiku mezi světovou špičku v eliminaci úmrtnosti novorozenců.

Co to pro nás znamená?

Rekordní počet obyvatel je dobrá zpráva pro českou ekonomiku, která se potýká s nedostatkem pracovních sil. Migrace hraje v tomto ohledu klíčovou roli. Zároveň je ale důležité řešit i nízkou porodnost a stárnutí populace. Klesající počet sňatků a rozvodů může odrážet různé trendy v životním stylu a uspořádání partnerských vztahů. Historicky nízké úmrtnost novorozenců svědčí o kvalitě péče o matku a dítě v České republice.

Další vývoj

Vývoj počtu obyvatel v České republice bude v dalších letech záviset na řadě faktorů, včetně migračních trendů, porodnosti, úmrtnosti a politiky státu. Zda se podaří udržet rekordní počet obyvatel a zajistit dlouhodobý růst populace, bude záviset na efektivní reakci na tyto demografické výzvy.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: