30. listopadu 2020
Kategorie: Byznys

Mladí jsou naladěni environmentálně. Svůj byznys chtějí vést udržitelně i s rizikem menšího zisku

Současná mladá generace je podnikavá a odvážná. Poslední průzkumy ukazují, že namísto do zaměstnání chce až pětina studentů mířit k založení vlastního byznysu.

Proč ne, čím dřív se člověk pustí do budování vlastního produktu, tím líp. Zajímavé ale je, že více než polovina z těchto zájemců o podnikání chce provozovat byznys s ohledem na životní prostředí – a to i tehdy, znamenalo-li by to pro ně menší výdělky. Mladá generace je tedy zjevně velmi zeleně naladěna. Mnozí studenti tvrdí, že by byli ochotni se vzdát části svého zisku, pokud by to mělo vést k větší udržitelnost, šetrnosti s vodou a ochraně životního prostředí i zdraví zaměstnanců.

Mužská převaha

Pomoci mladým podnikatelům se věnuje například projekt T-Mobile Rozjezdy. V posledních ročnících je patrné, že začínající podnikatelé kladou čím dál vyšší důraz na ochranu životního prostředí. Mezi loňskými vítězi bylo až 40 % projektů, které v rámci svého podnikání řeší i svou environmentální odpovědnost. Zajímavé, byť asi ne zcela překvapivé, je to, že odvážnější ve svých plánech jsou muži. Podnikat chce v budoucnu až třicet procent z nich. Mezi dívkami se na vlastní firmu či živnost chystá jen patnáct procent z dotázaných, což je stále relativně málo v porovnání se státy západní Evropy, kde se toto číslo pohybuje přibližně okolo 25 %.

Sny jsou, ale konkrétní plány pokulhávají

Proč ale vlastně studenti chtějí do vlastního byznysu jít i přes řadu nevýhod a komplikací? V prvé řadě je to především svoboda, již uvedly jako hlavní benefit dvě třetiny dotazovaných. Mezi další benefity řadí studenti finanční nezávislost (55 %) a možnost věnovat se své zálibě (48 %). Nicméně až třetina z nich zároveň přiznává, že si pravděpodobně nejsou vědomi všech možných překážek a komplikací a že ani nemají nachystaný žádný konkrétní plán či vizi.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: