26. dubna 2021
Kategorie: Investice

Východní a střední Evropa zůstává pro investory velmi zajímavá. Útlum ekonomiky se však projeví i zde

V posledních letech rostly investice v zemích východní střední Evropy raketovým tempem. I v loňském roce jich byl vysoký počet, ale rychlost nárůstu se začíná snižovat. Polsko se stalo hlavní cílovou zemí mezinárodního kapitálu s objemy investic, které představovaly 55 procent celkové částky investic do zemí CEE6. Česko se umístilo na druhém místě s 24 procenty a Maďarsko třetí s 13 procenty.

Stále jde o růst, ale je potřeba říci, že objem investic je oproti rokům 2018 a 2017 nižší. V loňském roce se nejvíce investovalo do kancelářského sektoru, který představoval přesně polovinu všech investičních objemů. O něco méně se investovalo do průmyslu nebo maloobchodních sítí.

Investoři z celého světa

Po letech, kdy na východo a středo-evropských trzích dominovaly zahraniční hráči, se konečně probudili i domácí investoři. Zejména český a maďarský kapitál byl investován jak na domácích trzích, tak na okolních trzích. Příkladem může být například společnost WING (Maďarsko), která získala většinový podíl ve společnosti Echo Investment (Polsko), nebo skupina CPI, která nadále rozšiřuje své působení v celém regionu. Aktivitu v tomto prostoru podpořili také investoři z Asie, kteří překonali jiné západoevropské podniky.

Odborníci hodnotí tento vývoj pozitivně, a to zejména s ohledem na různorodost kapitálu, který tak není tolik závislý na událostech na jednom nebo dvou hlavních trzích.

Zpomalení ekonomiky bude mít dopad

A jak to bude vypadat letos a v následujících letech? Existuje řada faktorů, které investice ovlivní. Odborníci již nějakou dobu očekávají zpomalení globální ekonomiky, které se sebou samozřejmě přinese i útlum investic. Regiony střední a východní Evropy nicméně i nadále zůstávají z nejdynamičtějších a nejatraktivnějších investičních destinací v Evropě. Dá se tedy očekávat sice menší objem investic, ale při zachování potenciálu, který bude opět reagovat na růst v jednotlivých odvětvích.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: