Lokalizace software
15. listopadu 2022
Kategorie: Tipy a PR

Proč je důležité lokalizovat web?

V globálně propojeném světě se už dávno nevyplatí trčet doma. A to nejen proto, že tráva za plotem je (prý) vždycky zelenější. Vyrazit do světa vám přitom nepřinese jen příležitost navázat komunikaci se zákazníky hovořícími jiným jazykem, ale získáte také větší dosah a vyšší míru interakcí s rostoucím množstvím zákazníků. Jak takovou šanci nepromarnit? A jak dosáhnout toho, aby si vás někdo za humny vůbec všiml a abyste si navzájem rozuměli?

Lokalizujte se!

Předpokládejme, že propracovaný a ozkoušený web pro své domácí zákazníky máte. Pro expanzi na zahraniční trhy je ovšem třeba ho rozšířit, lokalizovat a vybavit jazykovými mutacemi podle toho, kam míříte.

Lokalizace webu ovšem nekončí – a vlastně ani nezačíná – pouhým překladem obsahu webových stránek. K úspěšné komunikaci se zákazníky na jiných trzích musíte mluvit skutečně jejich jazykem a rozumět jejich návykům a vnímání.

Podstatné je především neztrácet ze zřetele jeden důležitý cíl. Uživatele lokalizovaného webu by nemělo ani napadnout, že stránky, na nichž se pohybuje, nejsou původně vytvořeny v jeho jazyce. A toho pouhým mechanickým překladem obsahu nedosáhnete.

Univerzální překlad neexistuje

Pokud plánujete více jazykových lokalizací, rozhodně si nevystačíte s jednou univerzální obsahovou šablonou překlopenou do jednotlivých jazyků. Při překladu webu proto věnujte pozornost každé jazykové mutaci zvlášť. Podobně jako mají čtenáři v každém jazyce jiné návyky a zkušenosti, jsou uživatelé webu v různých jazykových kulturách zvyklí na svá národní a jazyková specifika, která si jako provozovatel webu při zběžném pohledu nemusíte ani uvědomit. Ať se to týká kulturních odlišností v pojetí různých svátků, či třeba užívání jiných metrických systémů a jednotek. Zkušený překladatel dokáže adekvátně posoudit i drobné nuance v tonalitě i stylu, které bude vhodné v daném jazykovém a kulturním prostředí použít.

Jiný kraj, jiný mrav

Lokalizace webu jde také ruku v ruce s kvalitním SEO překladem, jehož záměrem je přitáhnout pozornost internetových vyhledávačů v lokálním prostředí. Pro obě aktivity přitom platí totéž: doslovnost (v překladu) se nevyplácí. Mechanicky překlopené a otrocky přesné převody klíčových slov totiž mnohdy povedou spíše k horším výsledkům na lokálních trzích, neboť nerespektují místní specifika.

Místním specifikům se proto vyplatí přizpůsobit i počítačové programy a mobilní aplikace. Úspěšně lokalizovaná aplikace totiž znamená snazší infiltraci do povědomí uživatelů. Lokalizace softwaru je ovšem poměrně složitý a komplexní proces, k němuž je vhodné přizvat odborníky, ideálně z řad renomovaných překladatelských agentur.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: