22. července 2023
Kategorie: Investice

Objem korporátních dluhopisů v květnu výrazně rostl

V květnu roku 2023 zaznamenal trh s korporátními dluhopisy významný nárůst. Celkový objem vydaných podnikových dluhopisů dosáhl téměř 11 miliard Kč, což je výrazné zvýšení ve srovnání s dubnem, kdy bylo vydáno dluhopisů za necelých 8 miliard Kč. Oproti předchozím obdobím, kdy se měsíční objemy pohybovaly v rozmezí 3 až 5 miliard Kč, je to značný skok.

Mírně klesající výnosy

I přesto, že objem emisí roste, průměrný výnos dluhopisů mírně klesl. Průměrný výnos se snížil z 8,2 % v dubnu na 8,1 % v květnu. Tento pokles je ovlivněn zvláště velkými emisemi. Investoři ale stále nalézají dluhopisy atraktivní, a to i přes mírný pokles výnosů. V současné době nabízí necelá polovina dluhopisů výnos v rozmezí 8–10 %, ve čtvrtině emisí se úrok pohybuje mezi 5–8 % a v pětině případů překračují výnosy hranici 10 %.

Prodloužení doby splatnosti

Dalším zajímavým trendem je prodlužování doby splatnosti dluhopisů. Průměrná doba splatnosti emisí se v květnu prodloužila na 4,2 roku. V lednu představovala 3,6 roku a v dubnu 2023 3,9 roku. Tento vývoj naznačuje, že firmy se stále více zaměřují na investice do dlouhodobějších projektů.

Důležitý zdroj financí

Růst objemu vydaných dluhopisů potvrzuje, že pro řadu firem jsou dluhopisy stále důležitým způsobem získávání finančních prostředků. Díky aktuálním nízkým úrokovým sazbám jsou dluhopisy stále zajímavé pro investory, kteří si chtějí zajistit stabilní výnosy i do budoucna.

Očekávání trhu

Očekávání na trhu naznačují, že růst úrokových sazeb již skončil a že by v následujícím období mohly klesat. To může podporovat zájem investorů, kteří chtějí využít stávajících úrokových sazeb a zajistit si je i pro delší dobu.

Předpokládaný vývoj

Z vývoje na finančních trzích a prodlužující se době splatnosti dluhopisů lze usuzovat, že v příštím roce by pro firmy mohlo být získávání finančních prostředků prostřednictvím dluhopisů levnější. To může přinést další výhody a příležitosti pro firmy, které plánují dlouhodobější investice a rozvoj.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: