22. června 2024
Kategorie: Tipy a PR

Jak fungují nemovitostní fondy?

Nemovitostní fondy jsou investiční nástroje, které umožňují jednotlivcům i skupinám investovat do nemovitostí bez nutnosti přímého vlastnictví těchto nemovitostí. 

Jedná se o typ podílových fondů. Nemovitostní fondy shromažďují prostředky od různých investorů a následně je investují do portfolia nemovitostí, což může zahrnovat komerční, rezidenční nebo průmyslové nemovitosti.Tyto fondy mohou být úzce napojené na developery nebo být ve skupině s developery nemovitostí a tak skrze tyto fondy získávat peníze na výstavbu levněji, než by jim půjčili banky.

Cílem nemovitostních fondů je stabilní zhodnocení vložených prostředků podílníků, které jsou investovány do komerčních nemovitostí.

Struktura a správa nemovitostních fondů

Správu fondů zajišťují profesionální manažeři, kteří vybírají a spravují nemovitosti, vyjednávají nájemní smlouvy a zajišťují údržbu. Manažeři také monitorují trh s nemovitostmi a rozhodují o koupi či prodeji nemovitostí s cílem maximalizovat návratnost pro investory.

V České republice jsou i z povahy věci spíše menší nemovitostí fondy.

Mint Rezidenční fond

Mint je prověřený nemovitostní fond, který dlouhodobě investujeme do nájemního bydlení v zajímavých lokalitách. Tento typ se nazývá Build-to-Rent. Vhodný investiční horizont v tomto nemovitostním fondu je 7+ let.

Reico ČS nemovitostní fond

Reico, součást České spořitelny, spravuje další významný nemovitostní fond. Tento fond se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí v České republice a v zahraničí. Fond je otevřený a přijímá nové investory, přičemž nabízí diverzifikované portfolio nemovitostí a stabilní výnosy.

Conseq Realitní

Conseq Realitní je další významný nemovitostní fond v ČR. Fond se zaměřuje na investice do komerčních nemovitostí, především kancelářských a obchodních prostor. Conseq Realitní je otevřený fond, což znamená, že nemá pevně stanovenou dobu trvání a přijímá nové investory průběžně. Fond klade důraz na stabilní výnosy a dlouhodobou hodnotu pro své investory.

Výhody investování do nemovitostních fondů

Investování do nemovitostních fondů přináší několik výhod. Zaprvé, diverzifikace – investor získává podíl na širokém portfoliu nemovitostí, což snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivé nemovitosti. Zadruhé, likvidita – na rozdíl od přímého vlastnictví nemovitostí lze podíly ve fondech snadno koupit a prodat na burze. A zatřetí, odborná správa – fondy jsou spravovány zkušenými profesionály, což zvyšuje šanci na výnosné investice.

Rizika a nevýhody

Přestože mají nemovitostní fondy mnoho výhod, existují i rizika. Tržní riziko – hodnota nemovitostí může klesat vlivem ekonomických změn nebo specifických problémů s jednotlivými nemovitostmi. Nájemní riziko – pokud je obtížné najít nájemníky, příjmy fondu mohou klesat. A nakonec, poplatky – fondy si účtují správní poplatky, které mohou snížit čistý výnos pro investory. Nemovitostní fondy jsou určitě dobré k diverzifikaci portfolia a určitě jsou vhodné pro lidi, kteří chtějí být zainvestovaní v nemovitostech, vnímají je jako jistotu, ale nechtějí se o nemovitost vůbec starat.

Druhy nemovitostních fondů

Existuje několik typů nemovitostních fondů. Kromě REIT fondů můžeme zmínit uzavřené fondy, které nejsou veřejně obchodovatelné a obvykle mají pevně stanovenou dobu trvání. Dalším typem jsou otevřené fondy, které přijímají nové investory a odkupují podíly na požádání. Každý typ fondu má své specifické vlastnosti a je důležité si vybrat ten, který nejlépe odpovídá investičním cílům a toleranci k riziku investora.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: