10. srpna 2020
Kategorie: Investice

Jak funguje a k čemu slouží svěřenský fond? Může být užitečným nástrojem investic

Slovní spojení „svěřenský fond“ jistě znáte. I proto, že v poslední době se právě svěřenských fondů týkala nejedna mediální kauza. Možná ale netušíte, co to vlastně znamená, a že takový fond není jen pro zbohatlíky, ale hodit se může kdekomu.

Zjednodušeně řečeno se jedná o způsob, jak vyčlenit majetek z vlastnictví zakladatele společnosti. Tímto krokem se také stává anonymním. O majetek fondu se pak stará svěřenecký správce a zároveň může být určen tzv. beneficient, kterému je z něj odváděn pravidelný příjem.

Svěřenský fond je v českém právním prostředí relativně novým institutem, dříve k podobným účelům využívaly tzv. nesamostatné nadace. Rozdíl je nicméně zásadní a spočívá ve vlastnické struktuře – v případě nadace byl podmínkou převod vlastnických práv správci, což nyní není nutné.

K čemu slouží?

Proč se vlastně takový svěřenský fond zřizuje? Jeho cílem mohou být veřejně prospěšné i soukromé účely. U soukromých účelů jde zejména o vytvoření nezávislého spojení majetku s fyzickou nebo právnickou osobou. Vlastník fondu, ani ten, komu svědčí příjem z fondu, nejsou vedeni v žádných rejstřících. Beneficient tak může velice jednoduše s majetkem nakládat, aniž by ohrozil své soukromí.

Je zřejmé, že svěřenský fond se hodí pro spravování většího majetku, anebo za předpokladu, kdy mohou existovat obavy z nežádoucího převzetí majetku, různé spory, strach před nepřáteli apod. Hodí se ale například i jako investiční prostředek, možnost řešení dědictví nebo jako úschova majetku pro případ zranění, nemoci či úmrtí. Mecenáši tímto způsobem mohou podporovat i svou oblíbenou charitu nebo veřejně prospěšný úmysl.

Rizika, která se nesmí podcenit

Je však pravda, že v současné době jsou svěřenské fondy stále častěji vnímány jako korupční nástroje. Je především potřeba neustále sledovat vývoj a v případě potřeby promptně měnit legislativu. Přesto, že je budoucnost svěřenských fondů do značné míry otevřená, již nyní je jasné, že v České republice vzniká velice zajímavý institut, který nabídne plno užitečných možností.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: