31. března 2022
Kategorie: Tipy a PR

EU vyhlašuje novou soutěž Evropské hlavní město chytrého turismu

Evropská komise dnes spouští další ročník soutěže o Evropské hlavní město chytrého turismu. Tato iniciativa odměňuje evropská města za výjimečné, inovativní, digitalizované a udržitelné přístupy v oblasti cestovního ruchu.

Sektor cestovního ruchu hraje nezastupitelnou roli, co se týče tvorby hospodářského růstu, pracovních míst a budování rozmanité a multikulturní Evropy. V rámci tohoto sektoru se inteligentní cestovní ruch rychle dostal do popředí jako vedoucí inovativní obor v řadě oblastí včetně přístupnosti, udržitelnosti a digitalizace. Skrze tuto iniciativu EK usiluje o posílení kultury excelence v evropském cestovním ruchu a o to, aby zůstal na špičce oboru.

Vítězná města, která převezmou titul od evropských hlavních měst chytrého turismu Bordeaux a Valencie, obdrží pro celý rok 2023 expertní podporu komunikace a brandingu, která jim pomůže prezentovat příběh jejich inovativních a „smart“ přístupů, díky nimž se stala výjimečnými a obdržela titul Evropských hlavních měst chytrého turismu 2023. Tato podpora bude zahrnovat promovideo, velkou sochu hashtagu k umístění na význačné místo a rozmanité promoaktivity a viditelnost na evropské a mezinárodní úrovni. Vítězové soutěže také budou mít možnost se stát součástí aktivní a stále rostoucí sítě chytrých destinací, které se dostaly do užšího výběru v předchozích ročnících soutěže, vyměňovat s nimi příklady dobré praxe a navzájem se učit.

Evropské hlavní město chytrého turismu je iniciativa EU, která je v současné době financována z programu COSME. Soutěž je tak otevřena jak městům z celé EU, tak městům ze zemí mimo EU, které jsou součástí programu COSME.

V soutěži o titul Evropské hlavní město chytrého turismu 2023 prezentují města své inovativní postupy v oblasti cestovního ruchu ve čtyřech kategoriích: dostupnost, udržitelnost, digitalizace, kulturní dědictví a kreativita. Přihlášky nejprve vyhodnotí porota tvořená nezávislými odborníky. V užším kole finalistů bude soutěžit 7 vybraných měst, která budou požádána o představení své kandidatury před evropskou porotou. Evropská porota vybere dva vítěze, kteří získají titul Evropské hlavní město chytrého turismu 2023, přičemž vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2022.

Soutěž se může pochlubit prokazatelnými úspěchy. Evropské hlavní město chytrého turismu 2023 je čtvrtým ročníkem této soutěže. Evropskými hlavními městy chytrého turismu pro rok 2022 se staly Bordeaux a Valencie, pro rok 2020 Göteborg a Málaga, zatímco v prvním ročníku této soutěže v roce 2019 společně zvítězila města Helsinky a Lyon.

Podání přihlášky probíhá formou online formuláře, který vyplní zástupci daného města. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2022 v 17:00 SEČ.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: