03. dubna 2020
Kategorie: Finance

Důchodová reforma počítá se zvýšením záloh OSVČ. Ti to ale odmítají

Reforma důchodů je nezbytná, na tom se shodnou snad všichni. Jenže podle návrhu Komise pro spravedlivé důchody by to znamenalo například i to, že živnostníci by si měli platit podstatně vyšší zálohy na sociální pojištění než doposud. A to se přirozeně většině z nich vůbec nezamlouvá.

Příliš nízké zálohy

Přibližně 590 tisíc osob samostatně výdělečně činných si nyní podle Ministerstva práce a sociálních věcí platí pouze minimální pojistné. To ale znamená, že jejich odhadovaný důchod by se v budoucnu mohl pohybovat jen okolo 8400 korun měsíčně, což nutně povede k tomu, že budou závislí na dávkách.

Proto je snahou vlády navýšit minimální výši záloh, kterou OSVČ musí pravidelně odvádět, aby bylo i jejich zapojení do důchodového systému férové a odpovídalo tomu, co musejí odvádět osoby zaměstnané. Vyšší odvody živnostníků by logicky zvedly celkový objem vybraných prostředků v důchodovém systému, což by vedlo k větším možnostem reformy a rovnějšímu přerozdělení vybraných prostředků.

Zvýšení povede ke krizi malých živnostníků

V návrhu se počítá s hrazením odvodů ze tří čtvrtin zisku, nejméně by to ale měly být dvě pětiny průměrné mzdy. Živnostníci sdružení v Hospodářské komoře České republiky ale tento návrh v žádném případě nechtějí podpořit. Podle nich se jedná o skryté zvýšení dání, neboť sociální pojištění je ve své podstatě daň.

Podle Hospodářské komory by takové zvýšení bylo zcela likvidační zejména pro všechny živnostníky s nižšími příjmy, což jsou často osoby, které by se jinak v pracovním procesu uplatnit nemohly – například matky na mateřské dovolené, osoby zdravotně omezené apod. Tyto osoby, které usilují mít vlastní příjem, by to nutně vhánělo do šedé zóny, kdy jsou prakticky nuceni být na úřadu práce nebo žít z dávek. Je ale pravdou, že většina zaměstnaných odvádí více než podnikatelé. K nějaké úpravě tedy bude nutné přistoupit, ale záleží, jak bude velká a jaký bude mít dopad.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: