03. května 2024
Kategorie: Technologie

Cloudová bezpečnost v roce 2024: Firmy bojují s nedostatkem expertů

Podniky stále častěji spoléhají na hybridní a multicloudové systémy, avšak s tím přichází i rostoucí obavy o kybernetickou bezpečnost. Studie 2024 Cloud Security Report od Cybersecurity Insiders a Fortinet shrnuje nejnovější poznatky v této oblasti a odkrývá klíčové výzvy, kterým firmy čelí.

Hlavní zjištění studie:

  • 96 % firem má střední nebo velké obavy o cloudovou bezpečnost.
  • 61 % respondentů plánuje v příštích 12 měsících zvýšit investice do cloudové bezpečnosti.
  • Největšími překážkami pro zavádění multicloudu jsou obavy o bezpečnost a dodržování předpisů (59 %), technické problémy (52 %) a omezené kapacity (49 %).
  • 93 % dotázaných vnímá nedostatek expertů na cloudovou bezpečnost jako vážný problém.
  • 95 % respondentů věří, že by jednotná platforma pro správu cloudové bezpečnosti pomohla lépe chránit data.

Hybridní a multicloud stále na vzestupu

V roce 2024 dominují hybridní a multicloudové strategie: 43 % firem využívá hybridní cloudovou a lokální infrastrukturu a 35 % multicloud. I když se jedná o mírný nárůst oproti minulým letům, zdá se, že trh s cloudovými technologiemi dospěl do stádia zralosti. Firmy si uvědomují benefity cloudu, ale zároveň chápou nutnost adekvátní ochrany dat a dodržování regulačních požadavků.

Rostoucí obavy o bezpečnost a investice do ochrany

Obavy o cloudovou bezpečnost jsou u firem na vzestupu. 96 % respondentů vyjádřilo střední až velké obavy a 61 % plánuje v příštím roce navýšit investice do této oblasti v průměru o 37 %. Hnacím motorem těchto investic je snaha o ochranu citlivých dat a splnění regulatorních požadavků.

Technické a personální bariéry brání plynulému rozvoji

Přes rostoucí zájem o cloud naráží firmy na technické a personální překážky při zavádění konzistentního zabezpečení multicloudových prostředí. Mezi hlavní problémy patří:

  • Obavy o bezpečnost a dodržování předpisů (59 %)
  • Technické problémy (52 %)
  • Omezené kapacity (49 %)
  • Zvlášť alarmující je všeobecný nedostatek expertů na cloudovou bezpečnost, který trápí 93 % dotázaných.

Jednotná platforma jako klíč k efektivní ochraně

Studie ukazuje, že firmy vnímají jednotnou platformu pro správu cloudové bezpečnosti s centrálním řídicím panelem jako klíčové řešení pro zjednodušení, automatizaci a zefektivnění ochrany dat v celém cloudovém prostředí. Integrace a automatizace na platformě snižuje nároky na správu a umožňuje dosáhnout konzistentní úrovně ochrany napříč veřejnými a privátními cloudy. Zároveň tak firmy mohou lépe zvládat nedostatek expertů na kybernetickou bezpečnost.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: