Exchange Traded Fund

Exchange Traded Fund (ETF) fondy

04. srpna 2021

V poslední době se těší velké oblibě na burze tzn. ETF Fond (Exchange Traded Fund), pro něhož se používají i výrazy jako iShare, SPDR nebo indexová akcie. Tyto fondy lze prostřednictvím brokerů prodat i koupit kdykoliv si to jen zamanete. ETF