28. března 2024
Kategorie: Zajímavosti

Švarcsystém: Rizika a novinky v zákoníku práce od roku 2024

Termín „švarcsystém“ se v českém podnikatelském prostředí používá již od 90. let minulého století. Označuje nelegální práci, kdy fyzická osoba vykonává závislou práci mimo rámec pracovněprávního vztahu. I když se o švarcsystému mluví hojně, stále panuje nejasnost o jeho definici a rizicích s ním spojených.

Co je švarcsystém?

Z právního hlediska se švarcsystém definuje jako nelegální výkon závislé práce. Jedná se o situaci, kdy živnostník vykonává práci pro firmu, ale formálně se tváří jako samostatný podnikatel. Ve skutečnosti je však na firmě závislý a plní její pokyny.

Znaky závislé práce:

  • Práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti.
  • Zaměstnanec pracuje jménem a podle pokynů zaměstnavatele.
  • Práce je vykonávána osobně.
  • Zaměstnanec je na zaměstnavateli závislý (osobně i hospodářsky).

Novela zákoníku práce od roku 2024

Od 1. ledna 2024 došlo k novele zákoníku práce, která ruší znak soustavnosti jako jeden z určujících faktorů nelegální práce. To znamená, že i krátkodobý výkon závislé práce mimo pracovní poměr může být považován za švarcsystém.

Důsledky švarcsystému:

  • Pokuty: Faktický zaměstnavatel i „zaměstnanec“ riskují pokutu až do výše 10 milionů Kč, resp. 100 tisíc Kč.
  • Zákaz činnosti: Od roku 2024 hrozí faktickému zaměstnavateli i zákaz činnosti až na dva roky.
  • Doměření daní a odvodů: Odměna v rámci švarcsystému se považuje za mzdu, a proto hrozí doměření daně a odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Jak se vyhnout švarcsystému?

  • Uzavření pracovní smlouvy: V hraničních případech je vždy jistější uzavřít pracovní smlouvu.
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: Pro krátkodobé a specifické práce je možné využít DPP nebo DPČ.
  • Dodržování zákoníku práce: Zaměstnavatelé by měli dbát na plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce.

Švarcsystém představuje značné riziko jak pro firmy, tak pro „zaměstnance“. Vzhledem k novele zákoníku práce od roku 2024 je důležité, aby se firmy chovaly zodpovědně a dodržovaly zákoník práce. V případě nejasností je vhodné se obrátit na odborníka.

Autor: Jana Šetřilová, advokátka

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: