03. června 2022
Kategorie: Zajímavosti

Jak si napsat správný životopis?

Úspěšně jste dokončili vysokou nebo střední školu a hledáte první práci? Dostali jste na stůl výpověď, skončila Vám mateřská dovolená nebo jdete za lepším pracovním místem? Správný životopis je klíčem k získání dobrého pracovního místa, po kterém toužíte. Životopis musí zaměstnavatele zaujmout na první pohled, proto je důležité mít svůj životopis přehledně, stručně a výstižně napsaný se všemi důležitými informacemi. Jak a co by měl Váš životopis obsahovat? A jakých chyb se při psaní životopisu vyvarovat? Odpovědi se dozvíte v dnešním článku.

Správná struktura životopisu

Při psaní životopisu je doporučené dodržovat předepsanou strukturu, která vypadá následovně:

1) Osobní údaje

 • Do osobních údajů patří především Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bydliště.
 • Je možné také přidat fotografii – v ideálním případě portrét.

2) Pracovní zkušenosti

 • Vaše dosavadní pracovní zkušenosti jsou pro zaměstnavatele nejzajímavější částí životopisu, proto ji věnujte značnou pozornosti.
 • Minulé práce pište od nejnovějších po nejstarší.
 • Začínejte jménem zaměstnavatele (názvem firmy), rokem a následně uveďte pracovní pozici.
 • Je vhodné také doplnit Vaši pracovní náplň na dané pozici a podat více informací ohledně pracovních aktivit.

3) Vzdělání

 • Vzdělání někdo řadí ještě před pracovní zkušenosti. Rozhodnutí o zařazení záleží na Vás, doporučuji pokud máte dosažené vysoké vzdělání, vzdělání zařazujte za osobní údaje.
 • Do vzdělání patří dosažené a úspěšně dokončené školy (pouze v případě studentů je možné psát probíhající vzdělání).
 • Vzdělávání sepisujte opět chronologicky, nezapomínejte napsat přesný název školy (ne pouze zkratku), rok ukončení, obor a získaný titul.
 • Do vzdělání patří také kurzy, například jazykové kurzy.

4) Dovednosti a znalosti

 • Závěr životopisu patří dovednostem, znalostem a dalším informacím.
 • Do této části pište takové informace, které by měli Vašeho budoucího zaměstnavatele zajímat, které souvisí s Vaší pracovní pozicí nebo takové, které Vám přidávají na Vaší osobní hodnotě.
 • Do dovedností a znalostí patří především jazykové znalosti, počítačové znalosti, absolvované kurzy apod.
 • Do dalších informací můžete sepsat také Vaši krátkou charakteristiku, ve které zmíníte své silné stránky.

Jakých chyb se vyvarovat?

 1. Psaní nepravdivých informací
 2. Příliš mnoho nedůležitých informací
 3. Soukromé fotografie (ve formě selfie apod.)
 4. Chyby v pravopisu
 5. Špatná přehlednost
 6. Znalosti obecně známé (takové, které mají téměř všichni)
 7. Psaní bez odrážek
Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: