16. října 2011
Kategorie: Byznys, Technologie

Jak bude vypadat Firma 2.0 v oblasti Business Intelligence

Exkluzivní interview s Barry Devlinem, zakladatelem a ředitelem konzultační společnosti 9sight.com

Společnost IDC CEMA pořádala v polovině letošního října v Praze konferenci o Business Intelligence a Data Warehousingu, která je součástí evropské roadshow. Při této příležitosti získal časopis Business Way možnost jako mediální partner hovořit s hlavním řečníkem konference, kterým byl Dr. Barry Devlin, přední mezinárodní odborník na firemní datové sklady.

Barry Devlin je například autorem jedné z prvních definic architektury datových skladů z poloviny 80. let a celosvětově uznávaný konzultant, analytik a autor knihy “Data Warehouse – from Architecture to Implementation.”Jeho prezentace s názvem Reinventing the Data Warehouse zaujala prakticky všechny účastníky po okraj naplněného sálu na IDC Business Intelligence Roadshow 2009.

Ve své prezentaci jste hovořil o Firmě 2.0 (Enterprise 2.0), která vzniká přijetím technologií Web 2.0. Je to vůbec dobrý nápad tyto techniky přijímat do společností?

Existuje určitě mnoho dohadů, zda je vhodné Web 2.0 využívat v organizacích. Myslím, že úplně nejvíce záleží na kultuře organizací. Některé z nich tyto nové věci, zejména sociální sítě, totiž nebudou schopny využívat ke svému obohacení. Stačí si představit například úřady státní správy. Tam by bylo jistě velmi obtížné něco takového prosadit. Takže se jedná především o kulturní aspekt.

Druhou záležitostí je, jak Web 2.0 do společnosti přinést ve smyslu Business Intelligence. Ať už budeme hovořit o messagingu nebo nástrojích pro spolupráci, je třeba vždy hovořit o dopadech na vlastní byznys společnosti. Skutečnou hodnotu v oblasti BI, kterou vidím, nalezneme především ve strategické hladině BI.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Například si položíme otázku – odkud pochází strategický pohled či dlouhodobé rozhodování? Pravděpodobně je do něj zahrnuto několik vrcholových manažerů, kteří směrování společnosti určují. A všichni přitom chtějí mít jistotu, že komunikace bude probíhat v pořádku a všichni budou pracovat se stejnými informacemi.

Nástroje pro spolupráci pak vytvářejí společnou sdílenou konverzaci. Konverzaci, která probíhá nad stejnými daty v organizaci. Asi si dovedete představit, že dnes se jedná spíše o koloběh jednoho měnícího se dokumentu, který stále dokola přesunován mezi odpovídajícími lidmi. Určitě znáte komplikace ve stylu – kterápak je tohle verze?

Takže sdílené prostředí pro spolupráci nad daty a dokumenty může být i pro top management v této úrovni velice přínosné. Zvláště v případě, kdy se snaží udělat nějaké strategické rozhodnutí. A vrcholoví manažeři chtějí obvykle zkoumat různé varianty – dalo by se říci, že si chtějí s čísly a předpověďmi pohrát.

Lze propojení strategie společnosti a Business Intelligence podporované nástroji pro sdílení více přiblížit?

Když dojde na strategické rozhodování, mnoho informací se nalézá v textovém formátu. Jsou spíše kvalitativní než kvantitativní. Tohle je nutné přenést do firemního prostředí Business Intelligence. A jak řekl jeden z řečníků, skutečně není nutné do datového skladu přenášet veškerá data, takhle to nefunguje. Na druhou stranu ale potřebujete mít přístup k takovým zdrojům, jako jsou například názory na internetu, zákaznické průzkumy a všechny podobné informace z trhu. To vše potřebujete přenést na úroveň strategického rozhodování.

Nástroje pro spolupráci jsou na tuto oblast silně zaměřeny. Mají schopnost sdílet informace, dělat poznámky, úpravy. V těchto oblastech se jedná o skutečnou budoucnost nástrojů pro Business Intelligence.

Kde vidíte možné problémy při implementaci těchto Web 2.0 nástrojů do prostředí Business Intelligence ve firmě?

Když se podíváte vůbec na změnu způsobů řízení firem v této souvislosti, tak dochází od přesného řízení shora dolů až téměř k rovnostářskému pojetí. Samozřejmě – může to znamenat problém, ale současně také příležitost.

A příležitostí jsou lidé, kteří přicházejí jako zaměstnanci letos i dále v budoucnu. Jsou a budou to lidé, kteří používají Facebook, Twitter a další podobné technologie. Jsou zvyklí na určitý stupeň kontroly nad informacemi, a co s nimi mohou provádět. Jaké informace budou přijímat, jaké budou sdílet a jakým způsobem. Nelze je izolovat do nějakého uzavřeného boxu.

Současně se byznys rozrůstá na mnoho různých lokací. Podle mého názoru začne být v průběhu let tato tendence nákladově neúnosná a nástroje pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, zejména sociální sítě, začnou v organizacích ještě posilovat.

Vyústí to například v nižší náklady? Levnější školení uživatelů a podobně?

Už jsem hovořil o nižších cestovních nákladech a samozřejmě, pokud jsou nějaké technologie jednoduše použitelné, jsou i nižší náklady na školení. Pokud máte mezinárodní společnost, můžeme hovořit i o nákladech příležitosti. Myslím, že lidé stále vytvářejí znovu a znovu ty samé věci, protože nejsou sdílené – není jasné, co kde je.

Takže fakt je ten, pokud máte tyto sociální sítě a nástroje pro sdílení ve firmě, a fungují dobře, můžete velmi dobře vytvářet prostředí a infrastrukturu, kde lidé mohou znovu využívat již hotové informace – znalosti ostatních.

Je úplně fascinující, kolik organizací a lidí v nich opakuje stále stejné věci – vytvářejí stejné tabulky v tabulkových procesorech, stejné dokumenty a reporty – znovu a znovu. I pokud si uvědomíte, že pokud se sníží opakování stejných věcí o 10 až 15 procent, může se jednat o obrovskou úsporu.

V průběhu konference se hovořilo také o tom, jak Business Intelligence a Data Warehousing zjednodušit. Jak tento trend zjednodušování vnímáte?

Pokud hovoříme o zjednodušování, myslím, že je třeba se na celou záležitost dívat trošku jiným pohledem. A tím je to, že potřebujete méně kopií těch samých dat než naopak více! Začíná to tím, že se vždy zamyslíte – jak to udělat, abych znovu nevytvářel tu samou kopii dat někde jinde? Myslím, že v tom spočívá obrovské množství výhod.

Možná si řeknete, že další kopie přece při nízkých cenách hardwaru přece nehraje roli. Hraje, a velikou. Nejde o cenu hardwaru, ale o cenu správy takových dat. Jednoduchost totiž vede k nižším implementačním nákladům, nižším nákladům na údržbu v dlouhodobém pohledu a také například k méně problémům s daty jako takovými. Třeba v případě, kdy nesouhlasí navzájem, protože v jedné kopii se něco mírně změnilo. Já jsem osobně velký fanoušek zjednodušování. Vede to k tomu, že lidé uvnitř organizace pracují lépe v týmech dohromady a společně.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: