21. října 2020
Kategorie: Tipy a PR

Chybí vám lidi ve výrobě? Jak řešit situaci náborem

Setrvalým problémem mnoha českých firem je nedostatek pracovníků ve výrobě. Proč tomu tak je a jaké má tato situace řešení?

Lidé ve výrobě chybí

Operátor výroby má pro firmu klíčovou úlohu. Zajišťuje ty činnosti, které ve výsledku vedou ke kompletaci výrobku. Řadí se sem úkony jako montáž, manuální i vizuální kontrola kvality a řada dalších úkonů.

Z toho vyplývá, že nedostatkem lidí na těchto postech je přímo ohrožena výroba jako taková. A tedy v konečném důsledku i hlavní činnost mnoha firem. Což vede k ekonomické nestabilitě celého podniku.

Proč dochází k úbytku lidí ve výrobě

Problematický bývá pro některé zaměstnance tento typ profesního zaměření již z podstaty. Směnný provoz může být pro některé lidi náročnější.

Firmy však již svým zaměstnancům vycházejí v tomto směru vstříc. Směny lze tak střídat, případně si zaměstnanci mohou svůj pracovní týden variabilněji naplánovat. To umožňuje lépe zvládat zejména noční směny.

Manuální práce nevyžaduje vysokou kvalifikaci, a i to současnou situaci zhoršuje. Učňovské školství v Česku prožívá úpadek, mladí lidé se o možnost vyučení nezajímají a často mají silně nereálné představy o svém budoucím uplatnění.

Koronavirová krize, má ve výrobě vliv?

Ačkoli mnozí předpokládali, že koronavirová krize způsobí zánik některých pracovních míst, což podnítí i pohyb na pracovním trhu, ukazuje se, že se tak nestalo.

Aktuální data potvrzují, že situace s nedostatkem lidí ve výrobě přetrvává. Faktický stav totiž je, že zatím z pohledu zaměstnanosti žádná krize nenastala. Firmy se zatím snaží s dopomocí podpůrných opatření vlády původní zaměstnance na svých místech udržet.

Česko navíc při jarní vlně pandemie opustila celá řada pracovníků ze zahraničí, kteří byli v tuzemsku potřební. Firmy proto nyní opět řeší jejich nábor.

Podmínky nutné pro získání zahraničního zaměstnance

Obecně cizinec, který chce na území ČR setrvat potřebuje k tomuto povolení. Může to být v první řadě povolení k dlouhodobému pobytu. To se uděluje nejvýše na dobu 6 měsíců. Jestliže cizinec potřebuje v Česku zůstat déle, měl by si vyřídit povolení k dlouhodobému pobytu.

Součástí legální cesty, jak cizince zaměstnávat, je pak pochopitelně také povolení k zaměstnání. V dnešní době je již možné, aby si cizinec podal žádost o zaměstnaneckou kartu a tím se celý proces citelně zjednodušil.

Zaměstnanecká karta je v podstatě duálním typem povolení, které v sobě spojuje povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Vydává se na dobu trvání pracovně-právního vztahu. Její platnost lze prodlužovat, a to i opakovaně.

Zaměstnanecká karta nedefinuje typ zaměstnání. Je tedy určena pro profese bez ohledu na jejich požadovanou kvalifikaci. Cílem zavedení těchto karet bylo především zjednodušení náboru nových pracovníků ze zahraničí.

Vládní programy

Snížení zátěže pro současné firmy měly přinést také vládni programy na podporu migrace. V současné době lze využít například ten, který je nazván Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Filipíny).

Tento program nabízí přednostní podání žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované pracovníky těm zaměstnancům, jejichž budoucí český zaměstnavatel splnil podmínky nutné k tomu, aby se do programu mohl zařadit.

V případě Filipín byla v rámci tohoto programu ustanovena kvóta 1000 zaměstnanců za rok. Tato kvóta je rozložena do jednotlivých měsíců rovnoměrně. Překročit zadaný limit není povoleno. O žádostech zaměstnavatelů rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Postup se pak již dále neliší od podávání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Na vyhodnocení žádosti je standardní lhůta stanovená zákonem.

Jak vyřešit nutnou administrativu snadno?

S náborem nových zaměstnanců se lze obrátit na pracovní agenturu IRS Czech. Ta dokáže zajistit veškeré potřebné náležitosti a snížit tak zátěž, která na firmy při náboru zahraničních zaměstnanců dopadá.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: