15. května 2010
Kategorie: Zajímavosti

Česko má problém s maastrichtskými kritérii

Loni Česká republika splnila jen dvě ze čtyř maastrichtských kritérií.

Podařilo se splnit konvergenci dlouhodobých úrokových sazeb, což znamená, že dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 % průměr tří zemí s nejnižší úrokovou mírou. Rovněž by prošly i veřejné finance, které se rozpadají na výši hrubého veřejného dluhu (podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %) a deficit veřejného rozpočtu (podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 %).

Česko má ovšem problém s kritériem cenové stability (průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 % průměrnou roční inflaci tří členských zemí s nejnižší inflací) a se stabilitou devizového kurzu (měnový kurz musí být zafixován v rámci mezinárodních měnových kurzů alespoň 2 roky před vstupem do unie).

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům:
Štítky:, ,