ekologie

Moderní technologie můžeme využít k záchraně přírody

29. října 2022

Ekologická udržitelnost je dnes obrovské téma, které se týká každého odvětví. Průmysl se musí neustále přizpůsobovat poptávce a podmínkám. To platí nejen pro výrobu a rychlost, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo ekologické likvidace odpadu. Jak můžeme moderní technologie

Na Univerzitě Tomáše Bati se vyvíjí ekologicky šetrné plastové misky

05. ledna 2020

Řada nových technologií aktuálně cílí na ochranu životního prostředí, resp. na nápravu škod, které jsme způsobili nezodpovědným nakládáním s odpadem. Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nyní vyvíjejí plastové potravinové misky vyráběné z ekologicky šetrného materiálu. Ty by