rozdíl CRM a ERP

V čem se vlastně liší CRM a ERP?

21. června 2021

Cena ERP trhu letos dosáhne hranice 85,37 miliardy dolarů. 91 % firem s více než 11 zaměstnanci dnes používá CRM systémy. To jsou velmi působivá čísla, ale co zkratky CRM a ERP vlastně znamenají? Jak se od sebe navzájem liší?