16. června 2020
Kategorie: Tipy a PR

Pojištění odpovědnosti neboli pojistka na blbost: Téměř dokonalá ochrana v zaměstnání i v běžném životě

Máte našetřeno bokem pro případ, že byste při výkonu práce poškodili majetek zaměstnavatele? Jste nervózní, když vaše neposedné dítě tančí kolem regálů s dražším zbožím? V obou uvedených, i v mnoha dalších případech, vás může zachránit pojištění odpovědnosti. Pojistné ve výši několika set korun za rok vám průvan v peněžence neudělá, náhrada za škodu ano.

Vyberte si správný druh pojištění

Pojištění odpovědnosti neoznačuje jeden produkt, který by pojištěnce chránil v zaměstnání a současně i v občanském životě. Pojišťovny nabízí několik variant s vlastním rozsahem pojistného krytí.

Každá pojišťovna si definuje vlastní podmínky a jednotlivá pojištění odpovědnosti se mohou lišit např. rozsahem pojistného krytí, výlukami apod. Proto si vždy před sjednáním konkrétního produktu důkladně prostudujte pojistnou smlouvu.

Pojištění odpovědnosti občana

Za škody, které v „civilu“ způsobíte na majetku či zdraví třetích osob, odpovídáte v plném rozsahu. Pokud si sjednáte pojištění občanské odpovědnosti, pojišťovna je za vás pokryje. Respektive za předpokladu, že k nim dojde z nedbalosti, nikoliv úmyslně.

Pojištění občanské odpovědnosti se obvykle vztahuje na všechny členy společné domácnosti včetně domácích mazlíčků. V praxi se vám bude hodit, když vytopíte sousedy, rozbijete či poškodíte zboží v obchodě či někoho zraníte při sportování. Praktických příkladů je samozřejmě daleko více a výše škody se může pohybovat i ve statisících až milionech korun.

Připomínáme, že každý člověk nese za škodu způsobenou na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech v občanském životě plnou odpovědnost bez ohledu na to, jakým způsobem k ní došlo. Pojišťovna však plnění vyplatí pouze v případě, kdy ji pojištěnec způsobí neúmyslně.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je o něco komplikovanější. Většinou je limitována 4,5násobkem průměrného hrubého platu, ale může být i neomezená.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance může pokrýt např. škody způsobené při manipulaci se zbožím ve skladu, rozbité pracovní nástroje (notebook, mobilní telefon…), havárii služebního vozu, újmu na zdraví jiného zaměstnance a v neposlední řadě náklady na právní zastoupení.

Dle ustanovení § 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je odpovědnost neomezená, pokud zaměstnanec škodu způsobí úmyslně, v opilosti či po zneužití návykových látek. V těchto případech se provinilec musí obejít bez pomoci pojišťovny – pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu kryje pouze případy škody vzniklé z nedbalosti.

Limit ve výši 4,5násobku mzdy neplatí ani v případě, kdy zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavře písemnou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování či dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené věci.

Článek vznikl ve spolupráci s pojišťovnou ERGO.

Zaujal vás článek? Sdílejte jej přátelům: