Oblečení ze 100% kašmíru je oblíbené u náročných zákazníků

Jste ten typ člověka, který v životě preferuje opravdovou kvalitu? Posuzujete oblečení nejen podle jeho praktických funkcí, ale také podle vzhledu, pohodlí a dalších klíčových vlastností? Nespokojíte se s průměrem, naopak chcete vždy vynikat? Oblečení ze 100% kašmíru z předního českého internetového obchodu Felipe.cz splní vaše požadavky. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Jak bude vypadat Firma 2.0 v oblasti Business Intelligence

Exkluzivní interview s Barry Devlinem, zakladatelem a ředitelem konzultační společnosti 9sight.com

Společnost IDC CEMA pořádala v polovině letošního října v Praze konferenci o Business Intelligence a Data Warehousingu, která je součástí evropské roadshow. Při této příležitosti získal časopis Business Way možnost jako mediální partner hovořit s hlavním řečníkem konference, kterým byl Dr. Barry Devlin, přední mezinárodní odborník na firemní datové sklady.

Barry Devlin je například autorem jedné z prvních definic architektury datových skladů z poloviny 80. let a celosvětově uznávaný konzultant, analytik a autor knihy “Data Warehouse – from Architecture to Implementation.”Jeho prezentace s názvem Reinventing the Data Warehouse zaujala prakticky všechny účastníky po okraj naplněného sálu na IDC Business Intelligence Roadshow 2009.

Ve své prezentaci jste hovořil o Firmě 2.0 (Enterprise 2.0), která vzniká přijetím technologií Web 2.0. Je to vůbec dobrý nápad tyto techniky přijímat do společností?

Existuje určitě mnoho dohadů, zda je vhodné Web 2.0 využívat v organizacích. Myslím, že úplně nejvíce záleží na kultuře organizací. Některé z nich tyto nové věci, zejména sociální sítě, totiž nebudou schopny využívat ke svému obohacení. Stačí si představit například úřady státní správy. Tam by bylo jistě velmi obtížné něco takového prosadit. Takže se jedná především o kulturní aspekt.

Druhou záležitostí je, jak Web 2.0 do společnosti přinést ve smyslu Business Intelligence. Ať už budeme hovořit o messagingu nebo nástrojích pro spolupráci, je třeba vždy hovořit o dopadech na vlastní byznys společnosti. Skutečnou hodnotu v oblasti BI, kterou vidím, nalezneme především ve strategické hladině BI.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Například si položíme otázku – odkud pochází strategický pohled či dlouhodobé rozhodování? Pravděpodobně je do něj zahrnuto několik vrcholových manažerů, kteří směrování společnosti určují. A všichni přitom chtějí mít jistotu, že komunikace bude probíhat v pořádku a všichni budou pracovat se stejnými informacemi.

Nástroje pro spolupráci pak vytvářejí společnou sdílenou konverzaci. Konverzaci, která probíhá nad stejnými daty v organizaci. Asi si dovedete představit, že dnes se jedná spíše o koloběh jednoho měnícího se dokumentu, který stále dokola přesunován mezi odpovídajícími lidmi. Určitě znáte komplikace ve stylu – kterápak je tohle verze?

Takže sdílené prostředí pro spolupráci nad daty a dokumenty může být i pro top management v této úrovni velice přínosné. Zvláště v případě, kdy se snaží udělat nějaké strategické rozhodnutí. A vrcholoví manažeři chtějí obvykle zkoumat různé varianty – dalo by se říci, že si chtějí s čísly a předpověďmi pohrát.

Lze propojení strategie společnosti a Business Intelligence podporované nástroji pro sdílení více přiblížit?

Když dojde na strategické rozhodování, mnoho informací se nalézá v textovém formátu. Jsou spíše kvalitativní než kvantitativní. Tohle je nutné přenést do firemního prostředí Business Intelligence. A jak řekl jeden z řečníků, skutečně není nutné do datového skladu přenášet veškerá data, takhle to nefunguje. Na druhou stranu ale potřebujete mít přístup k takovým zdrojům, jako jsou například názory na internetu, zákaznické průzkumy a všechny podobné informace z trhu. To vše potřebujete přenést na úroveň strategického rozhodování.

Nástroje pro spolupráci jsou na tuto oblast silně zaměřeny. Mají schopnost sdílet informace, dělat poznámky, úpravy. V těchto oblastech se jedná o skutečnou budoucnost nástrojů pro Business Intelligence.

Kde vidíte možné problémy při implementaci těchto Web 2.0 nástrojů do prostředí Business Intelligence ve firmě?

Když se podíváte vůbec na změnu způsobů řízení firem v této souvislosti, tak dochází od přesného řízení shora dolů až téměř k rovnostářskému pojetí. Samozřejmě – může to znamenat problém, ale současně také příležitost.

A příležitostí jsou lidé, kteří přicházejí jako zaměstnanci letos i dále v budoucnu. Jsou a budou to lidé, kteří používají Facebook, Twitter a další podobné technologie. Jsou zvyklí na určitý stupeň kontroly nad informacemi, a co s nimi mohou provádět. Jaké informace budou přijímat, jaké budou sdílet a jakým způsobem. Nelze je izolovat do nějakého uzavřeného boxu.

Současně se byznys rozrůstá na mnoho různých lokací. Podle mého názoru začne být v průběhu let tato tendence nákladově neúnosná a nástroje pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, zejména sociální sítě, začnou v organizacích ještě posilovat.

Vyústí to například v nižší náklady? Levnější školení uživatelů a podobně?

Už jsem hovořil o nižších cestovních nákladech a samozřejmě, pokud jsou nějaké technologie jednoduše použitelné, jsou i nižší náklady na školení. Pokud máte mezinárodní společnost, můžeme hovořit i o nákladech příležitosti. Myslím, že lidé stále vytvářejí znovu a znovu ty samé věci, protože nejsou sdílené – není jasné, co kde je.

Takže fakt je ten, pokud máte tyto sociální sítě a nástroje pro sdílení ve firmě, a fungují dobře, můžete velmi dobře vytvářet prostředí a infrastrukturu, kde lidé mohou znovu využívat již hotové informace – znalosti ostatních.

Je úplně fascinující, kolik organizací a lidí v nich opakuje stále stejné věci – vytvářejí stejné tabulky v tabulkových procesorech, stejné dokumenty a reporty – znovu a znovu. I pokud si uvědomíte, že pokud se sníží opakování stejných věcí o 10 až 15 procent, může se jednat o obrovskou úsporu.

V průběhu konference se hovořilo také o tom, jak Business Intelligence a Data Warehousing zjednodušit. Jak tento trend zjednodušování vnímáte?

Pokud hovoříme o zjednodušování, myslím, že je třeba se na celou záležitost dívat trošku jiným pohledem. A tím je to, že potřebujete méně kopií těch samých dat než naopak více! Začíná to tím, že se vždy zamyslíte – jak to udělat, abych znovu nevytvářel tu samou kopii dat někde jinde? Myslím, že v tom spočívá obrovské množství výhod.

Možná si řeknete, že další kopie přece při nízkých cenách hardwaru přece nehraje roli. Hraje, a velikou. Nejde o cenu hardwaru, ale o cenu správy takových dat. Jednoduchost totiž vede k nižším implementačním nákladům, nižším nákladům na údržbu v dlouhodobém pohledu a také například k méně problémům s daty jako takovými. Třeba v případě, kdy nesouhlasí navzájem, protože v jedné kopii se něco mírně změnilo. Já jsem osobně velký fanoušek zjednodušování. Vede to k tomu, že lidé uvnitř organizace pracují lépe v týmech dohromady a společně.

Posted in Byznys aktuálně, Digitální byznys | Tagged , , , , | Leave a comment

Steve Jobs: Jablečný vizionář

Byť se jeho jmění odhaduje na tři miliardy amerických dolarů, většinou byste jej mohli potkat v černém roláku St. Croix a teniskách Levi’s 501. Mimo jiné je také zapřisáhlý vegetarián a ekolog, který podnikl cestu do Indie za osvícením. Ale co je hlavní, založil firmu Apple.

Steve Jobs se narodil 24. února 1955 v San Franciscu. Hned po narození se jej jeho matka zřekla, naštěstí byl ale adoptován manželským párem Jobsových, které dodnes považuje za své jediné rodiče. Po střední škole sice začal studovat i na univerzitě, ale po prvním semestru toho nechal a radši se věnoval věcem, které má skutečně rád.
Zakládáme ovocnářskou firmu

V roce 1976 založil spolu se Stevem Wozniakem doslova v garáži firmu Apple, pojmenovanou podle Jobsova nejoblíbenějšího ovoce. Sestrojili funkční prototyp osobního počítače, který nezabíral celé sály a místnosti, ale vešel se na stůl. Aby oba Stevové získali počáteční kapitál pro výrobu osobních počítačů, museli prodat Jobsova Volkswagena a Wozniakovu vědeckou kalkulačku.

Steve Jobs již od počátku se svým osobním počítačem slavil úspěchy, ale s příchodem IBM na trh získal konkurenta, kterému mohl těžko vzdorovat. Musel se sice spokojit s minoritním podílem na trhu, ale nikdy se nevzdal své vize a touhy po inovaci a výrobě skutečně uživatelsky přívětivých výrobků.

Jako jeden z mála rozpoznal potenciál grafického uživatelského rozhraní ovládaného pomocí myši, které způsobilo zřejmou revoluci. Rozhodně to ale nebyla revoluce poslední.
Vyhozen z firmy, kterou založil

Aby pomohl své firmě zvýšit zisky a obecně zlepšit prodeje, přetáhl do firmy Johna Sculleyho z Pepsi, který z ní udělal přímého konkurenta Coca Coly a v mnohém ji i předstihl. Jako rozhodující argument prý rozhodla jediná věta: “Když zůstaneš u Pepsi, jediné co dokážeš, bude, že prodáš více cukrové vody dětem. Když přejdeš k Applu, můžeš změnit svět.”

Podle Sculleyho ale Jobs, který Apple stvořil, nyní firmu vedl do záhuby. Postupně ho proto odsouval do pozadí, snižoval jeho pravomoci, až se najednou ukázalo, že Steve již nemá žádné právo rozhodovat. Když to zjistil, z firmy odešel.

V roce 1985, po odchodu z Applu, založil novou firmu – NeXT Computers. Měla se stát konkurencí pro jeho “domovskou” firmu, proto začal vyvíjet zbrusu nový operační systém, se kterým chtěl dobýt svět. Apple Steva ale nikdy neztratil z hledáčku, takže v roce 1996 došlo k tomu, že se ke své prvotní firmě vrací i s novým operačním systémem OS X, neboť NeXT byl odkoupen firmou Apple.

V mezidobí, v roce 1986, stihnul navíc koupit od George Lucase filmové studio Pixar, které se zaměřovalo na animované filmy. Sestavil skvělý tým těch nejlepších animátorů na světě, vytvořil motivující pracovní podmínky, a co z nich vzniklo, je už zapsáno v historii – Příběh hraček, Příšerky s.r.o, Úžasňákovi a další filmy, které baví všechny generace.

V roce 2006 byl Pixar odkoupen společností Disney za 7,4 miliardy dolarů. Steve Jobs získal 7% akcií Disney a místo v představenstvu společnosti.
Revoluce moderní doby

Slovo “revoluce” prochází celým životem Steva Jobse. Způsobil revoluci v počítačovém průmyslu, nejprve díky myší ovládanému uživatelskému prostředí, poté díky Mac OS X, revoluci ve filmovém průmyslu se svým animátorským studiem Pixar, revoluci v hudebním průmyslu s hudebním přehrávačem iPod a v posledních letech i revoluci na trhu mobilních telefonů se svým iPhonem. Každý z jeho produktů nabídl svým uživatelům maximální komfort při užívání, přitažlivý design a filozofii “funkční jednoduchosti”.

Steva Jobse jakožto manažera předcházejí strašlivé pověsti – prý dokáže vyhodit loajální zaměstnance za nepodstatné maličkosti, na své lidi řve, ždíme z nich maximum a je nenapravitelný perfekcionista. Na druhé straně mu ale záleží na životním prostředí, jí výhradně vegetariánskou stravu, je skvělý řečník a za svůj život stihl způsobit revoluce v mnoha odvětvích.

Jeho styl vedení Applu založený na minimálním množství modelů produktů, tajení informací o připravovaných novinkách, bombastických odhaleních nových produktů na konferencích, bezkonkurenčním designu, geniálně přívětivém uživatelském rozhraní a také maximální ekologické nezávadnosti výrobků Apple. Díky tomu nepřestává slavit úspěch ani v dobách ekonomické krize, kdy firma nejen že zachovává svůj zisk, ale ještě jej zvyšuje!

Posted in Digitální byznys, Příběhy úspěšných | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Magazín Business Way se stal partnerem konference o Business Intelligence

Byznys firem a informační technologie se potkávají a budou potkávat čím dál víc. Jak IT prorůstá firmami, ovlivňuje jejich rozhodování, na co se zaměřit, jaké zákazníky oslovit a které cesty například nevedou nikam.

Analytická společnost IDC pořádá v polovině října konferenci týkající se Business Intelligence (BI). Jedná se o technologie, které jsou vhodné právě pro analýzu již shromážděných dat ve vaší společnosti. Pomocí BI lze získat konkurenční výhodu, protože využijete již to, co máte.

Přijďte se podívat 13. října do hotelu Diplomat v Praze a možná zjistíte, že i při všeobecném snižování nákladů se vyplatí do něčeho naopak investovat.

 

Posted in Blogy, Roman Smělý | Leave a comment

Krize: Příležitost, nebo zmar?

O tom, zda ekonomická krize příležitosti k podnikání vytváří, nebo naopak likviduje se vedou dlouhé debaty, z obou stran podepřené empirickými argumenty. Podívejme se na problém tentokrát ne z perspektivy ekonomů, ale z pohledu sociologa.

Že se ekonomika pohybuje v cyklech tvořených konjunkturou a recesí je všeobecně známým faktem. Ekonomové jej měří díky velkému množství exaktně zjistitelných ukazatelů, kvantitativních charakteristik, které se pak snaží uplatnit v modelech, jež mají to, co bylo doposud měřeno predikovat.

Continue reading

Posted in Blogy, Vojtěch Bednář | Tagged , , , | Leave a comment

Ingvar Kamprad: Skromný miliardář

Příběh chudého chlapce s dyslexií, který se dostal do první desítky nejbohatších lidí na světě

Ingvar Kamprad je zajímavý švédský podnikatel, vyučený tesař a zakladatel velice známé, nábytkářské firmy Ikea. Narodil se ve Švédsku, kde začal již v sedmnácti letech podnikat. Jeho základní kapitál tvořily peníze, které dostal od otce za dokončení střední školy.

Původně těžil z pořádání cyklistických závodů, později se živil i prodejem ryb, vánočních ozdob, zápalek, semen či psacích potřeb. Již jako malý kluk totiž věděl, že zboží, které lidé potřebují, může vynášet slušné peníze.

Continue reading

Posted in Příběhy úspěšných | Tagged , , | Leave a comment

Nová banka přichází ze Slovenska

Poštová banka – tak se jmenuje finanční ústav slovenského miliardáře Mário Hoffmanna. Podnikatel se rozhodl, že požádá u České národní banky o licenci. Banka je na Slovensku známá především spotřebitelskými úvěry, ale v Česku bude nejprve mířit na firemní klientelu. První pobočka by měla být otevřena ještě do konce roku. Na Slovensku má Poštová banka momentálně asi 700 tisíc klientů.

Posted in Flash News | Tagged , , | Leave a comment

Jihoafričané věří trhu potravin

I proto jihoafrický koncern Bidvest společně s polskou potravinářskou firmou Farutex koupil distributora potravin do českých a slovenských hypermarketů, firmu Nowaco. Dosavadní většinový podíl v Nowaco držela společnost Nova Luxembourg Investments. Celá transakce dosáhla výše 250 milionů eur. “Trh střední a východní Evropy považujeme díky jeho nadějnému růstu v oblasti potravinářského průmyslu za velmi strategický,” řekl serveru iDnes generální ředitel společnosti Bidvest Brian Joffe. Bidvest přitom podniká nejen distribuci jídla, ale také v prodeji automobilů.

Posted in Flash News | Tagged , , , , | Leave a comment

Brněnskou GiTy převzal spekulant?

Krize naplno zasáhla i dříve významnou firmu

Společnost GiTy, která byla devatenáct let spojena se jmény Valentin Girstl a Olga Girstlová, dnes působí v Česku, na Slovensku a v Rumunsku. Za tuto dobu GiTy prošla obdobími, kdy byla na vrcholu, ale také časy, kdy se vinou managementu a špatných rozhodnutí nacházela na okraji útesu.

Rozhodnutí firmu prodat není nečekané. Poněkud překvapující je spíše komu. I to napovídá, jak moc firma potřebuje peníze pro svůj provoz. Kupcem totiž není žádný strategický partner, ale firma, která v oblasti telekomunikací a počítačových sítí nemá vůbec žádné zkušenosti.

Continue reading

Posted in Byznys aktuálně | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Příběh zakladatele značky Zara

Amancio Ortega Gaona se stal 10. nejbohatším člověkem na světě, i když má jenom základní vzdělání

Odmítá nosit kravatu, má rád modré džíny a trička. Před novináři se téměř skrývá a ještě nikdy neposkytl rozhovor. Na veřejnosti se objevil o něco více jenom v roce 2000, tak, aby trochu pozvedl náladu, protože chtěl se svou společností vstoupit na burzu. To se mu s firmou Inditex skutečně roku 2001 povedlo.

Přečtěte si příběh podnikatele, který je tak tajemný, že i knihy, které o něm vyšly, nemají jeho autorizaci. Jedním s příkladů je kniha Nula až Zara (From Zero to Zara).

Continue reading

Posted in Příběhy úspěšných | Tagged , , , | Leave a comment